Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị Đoàn Hương Trà với nhiều các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên công chức, viên chức, thanh niên công nhân học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề
Ngày cập nhật 02/11/2022

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo củ thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển. Trong thời gian qua, BTV Thị Đoàn đã phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

Theo đó, Công tác giáo dục, nâng cao trình độ học vấn cho ĐVTN được Ban Thường vụ Thị đoàn đã phối hợp với Cấp ủy các cấp quan tâm, triển khai sâu rộng với các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức trẻ được tham gia học tập các cấp tổ chức, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, hoàn thiện bằng cấp theo chức danh chuyên môn.

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, bản lĩnh chính trị nhằm xây dựng, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, Thị đoàn đã quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện đề các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia đào tạo các lớp lý luận chính trị, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn; Tổ chức học tập nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung chủ đạo, xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn gắn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thị đoàn đã phối hợp với cấp ủy địa phương, đơn vị, tạo điều kiện cho các đồng chí là cán bộ Đoàn khối xã, phường và khói trực thuộc cử đi đào tạo các lớp về bồi dưỡng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính, tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị do Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thiếu nhi cho các anh chị là cán bộ Đoàn, Đoàn viên, GV làm TPT Đội các trường học, các anh, chị là cán bộ Đội tại địa bàn dân cư.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thị đoàn tiếp tục đẩy mạnh phối hợp cùng cac ngành tạo điều kiện, khuyến khích để cán bộ công chức, viên chức trẻ được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Huy Hoàng - Thị đoàn Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 3.497