Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà cho ông, bà Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Thôi - Hương Vân
Ngày cập nhật 31/10/2022

Ngày 30/9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 710110, do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 29/01/2013 cho ông, bà Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Thôi sử dụng tại thửa đất số 219, tờ bản đồ số 3, diện tích 13.118 m2, tọa lạc tại tiểu khu 106, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.
Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Thôi không đúng đối tượng sử dụng đất (vị trí các thửa đất có một phần diện tích nằm trong thửa đất đã được giao cho công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế).
 
Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐK đất đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.542