Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà cho ông, bà Hồ Ngọc Thái - Phan Thị Mừng - Hương Văn
Ngày cập nhật 31/10/2022

Ngày 09/9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 989534 được UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 20/7/2015 cho hộ ông, bà Hồ Ngọc Thái - Phan Thị Mừng sử dụng tại:
Thửa đất số: 30;               Tờ bản đồ số: 4;
Địa chỉ thửa đất: phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Diện tích: 1380,7 m2 (Bằng chữ: Một ngàn ba trăm tám mươi phẩy bảy mét vuông).
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
 Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước.
Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng đến ngày 15/10/2064.
Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông, bà Hồ Ngọc Thái - Phan Thị Mừng khoog đúng diện tích đất và đối tượng sử dụng đất.
 
Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐK đất đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.161