Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về Quy địnhchi tiết một số điều Luật Quản lý thuế
Ngày cập nhật 31/10/2022

Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về Quy địnhchi tiết một số điều Luật Quản lý thuế.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐK đất đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 2.393