Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB 692779 đã cấp cho ông, bà Lê Đình Bích – Trương Thị Thu Hằng
Ngày cập nhật 31/10/2022
Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 361/QĐ-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 692779 do UBND huyện Hương Trà cấp cho ông, bà Lê Đình Bích – Trương Thị Thu Hằng ngày 19 tháng 10 năm 2005, cập nhật chỉnh lý biến động chuyển nhượng lần cuối ngày 15/8/2018 cho ông, bà Nguyễn Phước Thọ - Tăng Thị Dần tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 10, diện tích 200 m2 (Đất vườn ở); tọa lạc tại: xã Hương Văn, huyện Hương Trà (nay là phường Hương Văn, thị xã Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất. 
 
Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐK đất đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 2.278