Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư ảnh hưởng giải phóng mặt bằng
Ngày cập nhật 18/11/2022

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 04 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thọ Sơn, đoạn qua phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà (Đợt 1)

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phê duyệt là: 34.252.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn đồng).

(Có tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Ngô Sơn - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 1.513