Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với ông Phan Ngọc Hồng.
Ngày cập nhật 24/11/2022

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1703  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 167.774.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi bốn ngàn đồng) từ nguồn cải cách tiền lương cấp cho Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ để thực hiện chi trả chính sách tinh giản biên chế đối với ông Phan Ngọc Hồng.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ

Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 876