Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách đảm bảo xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 24/11/2022

Ngày 11 tháng 11  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 2.773.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng) từ nguồn cải cách tiền lương để phân bổ cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện chính sách đảm bảo xã hội năm 2022.

 

Giao trách nhiệm cho phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thông báo kinh phí cho phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng chế độ, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 995