Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
Ngày cập nhật 30/08/2023

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023. Danh sách cụ thể:

I. Tập thể:                                                                        

1. Trường Mầm non Hồng Tiến.

2. Trường Mầm non Tứ Hạ.

3. Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ.

4. Trường Tiểu học Bình Điền.

5. Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh.

II. Cá nhân:

1. Bà Lê Thị Cẩm Nhàn, Giáo viên Trường Mầm non Hương Văn.

2. Bà Trần Thị Lệ Bằng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Chữ.

3. Bà Trương Thị Thanh Trà, Giáo viên Trường Mầm non Bình Thành.

4. Ông Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn.

5. Ông Lê Trọng Vĩnh Thắng, Giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hương Toàn.

6. Bà Lâm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Điền.

7. Ông Trần Quốc Tiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Tiến.

8. Ông Trần Đặng Đắc Lộc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tứ.

9. Bà Nguyễn Thủy Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khánh Toàn.

10. Bà Nguyễn Thị Phước, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quang Tiến./.

 (Có file Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 530