Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023
Ngày cập nhật 05/09/2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023.

(Có file Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 582