Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư có sự huy động của nhiều lực lượng, phương tiện trên địa bàn thị xã năm 2023
Ngày cập nhật 09/09/2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 2328/KH-UBND về việc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư có sự huy động của nhiều lực lượng, phương tiện trên địa bàn thị xã năm 2023, nội dung như sau:

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao trình độ tổ chức, công tác điều hành và chỉ huy, chỉ đạo trong việc phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tăng cường tính chủ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương và người dân trong công tác PCCC. Thông qua công tác thực tập phương án để kiểm tra, đánh giá khả năng xử lý các tình huống khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra và đưa ra các giải pháp chữa cháy, thoát nạn phù hợp, hiệu quả.

- Xác định rõ nhiệm vụ được phân công của từng lực lượng, đơn vị tham gia thưc tập phương án, trên cơ sở đó luôn sẵn sàng chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm việc triển khai và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải đa dạng về hình thức, nội dung cần rõ ràng, dễ hiểu và truyền đạt thông tin trực tiếp đến mọi người dân.

- Công tác thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (viết tắt PACC và CNCH) tại khu dân cư cần phải cụ thể, phù hợp, sát với thực tế; việc thực tập phương án phải được duy trì thường xuyên và hằng năm có tổ chức đánh giá mức độ hiệu quả để từ đó nhân rộng trên địa bàn. Công tác tổ chức phải nghiêm túc, triển khai tiết kiệm, gọn nhẹ, bảo đảm khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC.

3. Nội dung thực tập phương

a. Đối tưng thực tập

Khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thị xã; trong đó chọn TDP Giáp Ba - phường Hương Văn và TDP La Chữ Nam - phường Hương Chữ để tổ chức thực tập bảo đảm theo chỉ tiêu công tác PCCC của UBND tỉnh yêu cầu (đối với địa bàn thị xã Hương Trà trong năm 2023 phải tổ chức thực tập 02 phương án khu dân cư cấp thị xã).

b. Thời gian dự kiến thực tập

- Đối với khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao TDP Giáp Ba - phường Hương Văn

+ Họp triển khai phương án: Buổi sáng ngày 11/9/2023

+ Tổ chức tập luyện: 03 ngày (Từ ngày 14/9 đến ngày 16/9/2023)

+ Tổng duyệt: 01 buổi (Chiều ngày 16/9/2023)

+ Thực tập chính thức: 01 buổi (Chiều ngày 17/9/2023)

- Đối với khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao TDP La Chữ Nam - phường Hương Chữ

+ Họp triển khai phương án: Buổi sáng ngày 18/9/2023

+ Tổ chức tập luyện: 03 ngày (Từ ngày 20/9 đến ngày 22/9/2023)

+ Tổng duyệt: 01 buổi (Chiều ngày 22/9/2023)

+ Thực tập chính thức: 01 buổi (Chiều ngày 23/9/2023)

c. Lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án

- Lực lượng huy động tham gia thực tập phương án: Người dân trong các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn; toàn bộ lực lượng dân phòng và các lực lượng của UBND phường Hương Văn, Hương Chữ;

- Lực lượng chi viện: Công an thị xã; Ban chỉ huy quân sự thị xã, Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Điện lực thị xã Hương Trà, Xí nghiệp cấp nước Hương Điền, lực lượng dân phòng và các lực lượng của UBND phường lân cận (gồm: phường Tứ Hạ, phường Hương Xuân, xã Hương Toàn); công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn của hai phường.

- Lực lượng PCCC chuyên nghiệp: Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Các trang thiết bị, phương tiện phục vụ thực tập phương án gồm:

+ Bình chữa cháy các loại;

+ Chất đốt, chất tạo khói, lửa (củi đốt, vải, lốp xe, quả tạo khói, xăng dầu) và khay xăng;

+ Xe cấp cứu và dụng cụ sơ cấp cứu kèm theo;

+ Xe chữa cháy;

+ Xe nâng, xe múc…

+ Dụng cụ phá dở công trình, cấu kiện;

+ Hệ thống âm thanh ánh sáng;

+ Bàn ghế đại biểu tham dự chỉ đạo;

d. Quy trình tổ chức thực tập PACC và CNCH

- Quy trình tổ chức thực tập PACC và CNCH trên hiện trường được tổ chức theo 3 giai đoạn (dự kiến thời gian từ 15-30 phút)

+ Giai đoạn 1: Người dân phát hiện cháy, hô hoán, báo động, cùng lực lượng tại chổ, Đội PCCC dân phòng triển khai các hoạt động cứu người, cứu tài sản và chữa cháy;

+ Giai đoạn 2: Lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng khác theo sự điều động của Chủ tịch UBND thị xã đến hỗ trợ;

+ Giai đoạn 3: Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế đến hỗ trợ.

Các lực lượng phương tiện tham gia thực tập PACC và CNCH tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao sẽ được bố trí theo kịch bản cụ thể dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo thực tập PACC và CNCH.

Kết thúc thực tập PACC và CNCH các lực lượng tham gia tập trung về khu vực có đại biểu tham dự để nghe nhận xét, rút kinh nghiệm buổi thực tập phương án.

- Thời gian thực hiện

+Họp triển khai phương án: 01 buổi

+ Tổ chức tập luyện: 01 ngày

+Tổng duyệt: 01 buổi

+ Thực tập chính thức: 01 buổi

3. Phân công nhiệm vụ

a. Công an thị xã

- Tham mưu UBND thị xã thành lập Ban chỉ đạo công tác tổ chức thực tập PACC và CNCH tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia thực tập phương án.

- Tham mưu xây dựng nội dung kịch bản tổ chức diễn tập, thực tập PACC và CNCH tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao cấp thị xã có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia; chủ trì hướng dẫn các lực lượng tham gia thực tập PACC và CNCH tổ chức diễn tập nhuần nhuyễn theo nhiệm vụ được phân công.

- Tham mưu UBND thị xã mời Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập, thực tập phương án.

- Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thị xã tham mưu tổ chức hợp triển khai phương án; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, Phòng, Ban, UBND các xã, phường trong quá trình tổ chức tập luyện và thực tập PACC và CNCH.

- Phối hợp UBND phường Hương Văn, phường Hương Chữ lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức diễn tập, thực tập PACC và CNCH tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao cấp thị xã có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia.

- Huy động lực lượng, phương tiện tham gia tập luyện, tổng duyệt và thực tập PACC và CNCH tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao cấp thị xã; bảo đảm an toàn giao thông trật tự khu vực tổ chức diễn tập, thực tập PACC và CNCH.

b. Văn phòng HĐND-UBND thị xã

- Chủ trì, phối hợp Công an thị xã tham mưu tổ chức hợp triển khai phương án; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, Phòng, Ban, UBND các xã, phường trong trong quá trình tổ chức tập luyện, tổng duyệt và thực tập PACC và CNCH.

- Tham mưu UBND thị xã trong việc lập dự trù kinh phí và thanh quyết quyết toán điều hành, tổ chức tổng duyệt và thực tập PACC và CNCH tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao cấp thị xã có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

- Đề xuất mời đại biểu Đại biểu các cơ quan đơn vị, phòng, ban chức năng tham dự buổi tổ chức thực tập PACC và CNCH đối với khu dân cư cháy nổ cao có sự huy động lực lượng phương tiện cấp thị xã.

c. Phòng Tài chính – kế hoạch thị xã

Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND lập dự trù kinh phí và thanh quyết toán, tham mưu UBND thị xã cấp kinh phí tập luyện, tổng duyệt và thực tập PACC và CNCH bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thực tập PACC và CNCH đối với khu dân cư cháy nổ cao có sự huy động lực lượng phương tiện cấp thị xã trong năm 2023.

d. Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao thị xã

Tổ chức tuyền truyền, ghi hình và viết tin bài về nội dung liên quan đến việc thực tập PACC và CNCH tại 02 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.

e. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Đối với UBND phường Hương Văn, phường Hương Chữ thực hiện:

+ Phối hợp Công an thị xã lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức thực tập phương án, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cần thiết để hoàn chỉnh hồ sơ thực tập phương án.

+ Chỉ đạo Đài truyền thanh phường phát tin tuyên truyền về việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Thông báo đến mọi người dân xung quanh khu vực biết việc tổ chức thực tập phương án (tránh để người dân hiểu nhầm, đăng tại thông tin sai lệch có cháy xảy ra trên địa bàn).

+ Huy động người dân; lực lượng, phương tiện các Đội dân phòng và các lực lượng khác trên địa bàn cùng tham gia tập luyện, tổng duyệt và thực tập phương án đúng theo nội dung, kịch bản phương án đề ra bảo đảm số lượng người và phương tiện cần thiết.

- UBND các xã, phường (Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương Toàn) huy động các lực lượng, phương tiện trên địa bàn tham gia tập luyện, tổng duyệt và thực tập PACC và CNCH theo đúng kế hoạch, kịch bản đặt ra.

f. Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Điện lực Hương Trà, Xí nghiệp cấp nước Hương Điền và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã

Huy động lực lượng, phương tiện của cơ sở tham gia tập luyện, tổng duyệt và thực tập PACC và CNCH theo đúng kế hoạch, kịch bản đặt ra.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 608