Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lần thứ I năm 2023
Ngày cập nhật 09/09/2023

Ngày  31 tháng 8 năm 2023, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 2330/KH-UBND về việc triển khai tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lần thứ I năm 2023, nội dung như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao nghiệp vụ và chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, kết hợp biểu dương các lực lượng PCCC. Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.

2. Yêu cầu

Quá trình tổ chức triển khai hội thao phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Đội tuyển hội thao tham gia với tinh thần giao lưu, học hỏi, thi đấu hết mình để đạt thành tích, quá trình thi đấu bảo đảm yêu cầu đề ra của UBND tỉnh và tinh thần của Hội thao, tham gia hội thao phải tuân thủ các quy định của Điều lệ hội thao trên tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết.

3. Nội dung thực hiện

a. Thành lập Đoàn Hội thao

Đoàn hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã lần thứ I năm 2023 đi thi đấu tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành cấp tỉnh lần thứ I năm 2023 có 18 người, bao gồm:

- 01 Trưởng Đoàn là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã;

- 01 Phó trưởng Đoàn là đại diện Ban chỉ huy Công an thị xã;

- 01 Huấn luận viên là người có chuyên môn, nắm rõ điều lệ về hội thao và có kinh nghiệm thi đấu;

- 15 vận động viên tham gia là thành viên thuộc Đội dân phòng và Tổ liên gia an toàn PCCC (bao gồm: 10 vận động viên thi đấu chính, 04 vận động viên dự bị, 01 người đóng giả nạn nhân/ phụ trợ).

b. Nội dung thi đấu: 03 nội dung (3 môn thi)

+ Đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản (có 4 vận động viên tham gia thi);

+ Đội hình tiếp sức 200m vượt chướng ngại vật, dập lửa khay xăng (có 2 vận động viên tham gia thi);

+ Gia đình tiếp sức 4x50m chữa cháy, di chuyển tài sản (có 4 vận động viên được lựa chọn từ các tổ liên gia an toàn PCCC).

c. Địa điểm tập luyện và thi đấu

- Địa điểm tập luyện: Đường Lê Thái Tổ, tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (trước Sân vận động thị xã).

- Địa điểm thi đấu: Đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, thành phố Huế (trước Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế).

d. Thời gian triển khai thực hiện

- Tổ chức tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch, Điều lệ hội thao và các nội dung liên quan hội thao: ngày 06/9/2023

- Tổ chức tập luyện (05 ngày): Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 20/9/2023

- Tổ chức tổng duyệt: ngày 25/9/2023.

- Tổ chức thi đấu hội thao chính thức: ngày 26/9/2023

e. Đối tượn​g tham gia hội thao

Các vận động viên ưu tú được lựa chọn trong lực lượng dân phòng và các tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn để thành lập đoàn tham gia hội thao.

4. Phân công nhiệm vụ

a. Công an thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thị xã tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác hội thao, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tập luyện của các vận động viên tham gia hội thao.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã tham mưu thành lập Đoàn hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã lần thứ I năm 2023 (hoàn thành trước ngày 10/9/2023).

- Phân công cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn về công tác hội thao để tổ chức tập luyện cho các vận động viên thi đấu. Lựa chọn vận động viên tham gia thi đấu hội thao và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tập luyện cho các vận động viên tham gia hội thao đạt kết quả tốt.

- Đề xuất các trang thiết bị, phương tiện phục vụ các nội dung thi đấu của hội thao và các điều kiện cơ sở vật chất khác liên quan.

b. Văn phòng HĐND-UBND thị xã

- Phối hợp với Công an thị xã tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác hội thao, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tập luyện của các vận động viên tham gia hội thao.

- Tham mưu đề xuất lập kinh phí và quyết toán kinh phí tổ chức hội thao (bao gồm: chi phí hội nghị; chi phí trang thiết bị, dụng cụ tập luyện; chế độ cho các vận động viên, huấn luận viên và các khoản chi phí khác có liên quan đến công tác hội thao).

- Đề xuất mời đại biểu Đại biểu các cơ quan đơn vị, phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường tham dự họp triển khai kế hoạch, Điều lệ hội thao và các nội dung liên quan hội thao.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và dẫn đoàn hội thao đi thi đấu.

c. Phòng Tài chính – kế hoạch thị xã

Cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách, tham mưu cấp kinh phí tổ chức hội thao (bao gồm: chi phí hội nghị; chi phí trang thiết bị, dụng cụ tập luyện; chế độ cho các vận động viên, huấn luận viên và các khoản chi phí khác có liên quan đến công tác hội thao).

d. Phòng Nội vụ thị xã:

- Phối hợp với Công an thị xã tham mưu thành lập Đoàn hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã lần thứ I năm 2023 (hoàn thành trước ngày 10/9/2023);

- Đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức đã có thành tích trong công tác hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã lần thứ I năm 2023.

e. Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao thị xã

Tổ chức tuyền truyền, ghi hình và viết tin bài về nội dung liên quan quá trình tập luyện và thi đấu của Đoàn hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã lần thứ I năm 2023.

f. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Báo cáo việc kiện toàn, củng cố lực lượng dân phòng trên địa bàn (gửi kèm quyết định các Đội dân phòng) hoàn thành trước 09/9/2023.

- Để bảo đảm việc tập luyện và thi đấu thuận lợi trong kỳ hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ I năm 2023 chấm chọn phường Tứ Hạ và phường Hương Vân lựa chọn các thành viên Đội dân phòng và các tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn làm vận động viên tham gia Đoàn hội thao (gửi danh sách các vận động viên tham dự về UBND thị xã trước ngày 06/9/2023).

- Trong các năm tiếp theo sẽ lần lược lựa chọn UBND các xã, phường còn lại bảo đảm theo yêu cầu của UBND tỉnh đề ra.

- Phường Tứ Hạ và phường Hương Vân tổ chức lựa chọn các thành viên phù hợp để làm vận động viên thi đấu hội thao; huy động các thành viên được lựa chọn để tham gia tập luyện theo kế hoạch và đi thi đấu tại tỉnh, phấn đấu thi đấu có thành tích tốt; trong đó:

+ Phường Tứ Hạ: Lựa chọn 10 thành viên Đội dân phòng và 04 thành viên Tổ liên gia độ tuổi theo tiêu chuẩn điều lệ (4 thành viên có thể được ghép từ các gia đình khác nhau: bố trên 35 tuổi, mẹ trên 32 tuổi, 02 con; con lớn từ 13-16 tuổi, con nhỏ từ 8 đến 12 tuổi) làm vận động viên thi đấu hội thao

+  Phường Hương Vân: Lựa chọn 10 thành viên Đội dân phòng làm vận động viên thi đấu hội thao.

Yêu cầu: các vận động viên được lựa chọn từ các Đội dân phòng đủ 18 tuổi trở lên, bảo đảm sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, đã có chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC còn hiệu lực.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 628