Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 14 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Văn và xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 08/03/2024

Ngày 05  tháng 3 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2024, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 14 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ giúp, hệ số trợ giúp và thời gian được tính hưởng trợ giúp (có danh sách kèm theo).

( Kèm theo Quyết định số:  254/QĐ-UBND ngày   05   tháng  3 năm  2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Thuộc đối tượng

Hệ số trợ giúp

Mức trợ giúp

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

Thôn/TDP

Xã/Phường

1

Trần Thị Nghĩ

10/03/1944

Thôn Vân Cù Nam Thanh

Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1.0

360,000

01/03/2024

 

2

Phan Thị Thuỷ

10/03/1944

Thôn Liễu Cốc Hạ

Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1.0

360,000

01/03/2024

 

3

Trần Kiêm Thuyên

11/11/1946

Thôn Liễu Cốc Hạ

Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2.0

720,000

01/03/2024

 

4

Nguyễn Hữu Em

16/03/1959

Thôn An Thuận

Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2.0

720,000

01/03/2024

 

5

Bùi Thị Thanh

02/11/1963

Thôn Liễu Cốc Hạ

Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2.0

720,000

01/03/2024

 

6

Nguyễn Thị Thuỷ

17/08/1972

Thôn Vân Cù Nam Thanh

Hương Toàn

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/03/2024

 

7

Ngô Thị Mỹ Ngọc

06/02/1990

Thôn An Thuận

Hương Toàn

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/03/2024

 

8

Hoàng Thị Lòng

01/01/1946

Thôn Triều Sơn Trung

Hương Toàn

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2.5

900,000

01/03/2024

 

9

Phạm Thị Nguyên

25/11/1982

Thôn Cổ Lão

Hương Toàn

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2.0

720,000

01/03/2024

 

10

Trần Hưng Chung

26/03/1979

Tổ dân phố Giáp Ba

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/03/2024

 

11

Nguyễn Thị Mai

24/10/1967

Thôn Triều Sơn Trung

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc bà Hoàng Thị Lòng sinh ngày 01/01/1946 là người khuyết tật đặc biệt nặng

1.0

360,000

01/03/2024

 

12

Phạm Văn Tửu

06/12/1954

Thôn Cổ Lão

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc bà Phạm Thị Nguyên sinh ngày 25/11/1982 là người khuyết tật đặc biệt nặng

1.0

360,000

01/03/2024

 

13

Lê Thị Thu Nga

08/02/1970

Thôn Triều Sơn Trung

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Lê Độ Toàn sinh ngày 21/02/1938 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được điều chỉnh từ người từ đủ 80 tuổi trở lên sang khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1.0

360,000

01/03/2024

 

14

Nguyễn Hữu Khá

02/01/1975

Thôn An Thuận

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Nguyễn Hữu Điển sinh ngày 10/02/1927 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được điều chỉnh từ người từ đủ 80 tuổi trở lên sang khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1.0

360,000

01/03/2024

 

               

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 7.182