Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thu hồi kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội ông Phan Xuân Dương
Ngày cập nhật 13/03/2024

Ngày 08 tháng 3 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc thu hồi kinh phí trợ giúp xã hội hàng tháng ông: Phan Xuân Dương.

Sinh ngày: 07/10/1936. Thường trú tại: Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thuộc đối tượng: Người từ đủ 80 tuổi trở lên.

Số tiền hưởng trợ giúp hàng tháng  360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Số tháng thu hồi: 01 tháng (Tháng 3). Số tiền thu hồi: 360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Lý do thu hồi: Ông Phan Xuân Dương đã từ trần ngày 14/02/2024 theo trích lục khai tử số 52/2024/TLKT-BS do Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân cấp ngày 01/3/2024. Trước khi từ trần, đã ủy quyền cho ông Phan Xuân Hoà, sinh năm: 1973, CCCD số: 046073000798 ngày cấp 10/4/2021 lập thủ tục mở tài khoản số: 101874884936 tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hương Trà để nhận trợ giúp hàng tháng.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 7.182