Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 10 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Vân
Ngày cập nhật 13/03/2024

Ngày 08 tháng 3 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND . Trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2024, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 10 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ giúp, hệ số trợ giúp và thời gian được tính hưởng trợ giúp (có danh sách kèm theo).

( Kèm theo Quyết định số:  272 /QĐ-UBND ngày  08   tháng  3 năm  2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Thuộc đối tượng

Hệ số trợ giúp

Mức trợ giúp

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

Thôn/TDP

Xã/Phường

1

Phạm Thị Hằng

17/02/1944

Tổ dân phố Lại Bằng 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1.0

360,000

01/02/2024

 

2

Hồ Lồ

03/02/1944

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1.0

360,000

01/02/2024

 

3

Nguyễn Huỳnh

20/04/1944

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1.0

360,000

01/04/2024

 

4

Trần Ngọc Duy Khoa

04/05/2011

Tổ dân phố Lại Bằng 2

Hương Vân

Khuyết tật nặng là trẻ em

2.0

720,000

01/03/2024

 

5

Phan Văn Thắng

23/06/1997

Tổ dân phố Lại Bằng 2

Hương Vân

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/03/2024

 

6

Nguyễn Tân

23/09/1970

Tổ dân phố Lại Bằng 1

Hương Vân

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/03/2024

 

7

Trần Công Nhân

10/01/1992

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/03/2024

 

8

Hồ Thị Hà

01/01/1968

Tổ dân phố Lại Bằng 1

Hương Vân

Người khuyết tật nặng

1.5

540,000

01/03/2024

 

9

Trần Bá Dũng

01/01/1958

Tổ dân phố Sơn Công 2

Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2.0

720,000

01/03/2024

 

10

Hồ Duy Khánh

01/01/1964

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2.0

720,000

01/03/2024

 

                   

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 7.267