Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lễ phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”
Ngày cập nhật 25/04/2024

Ngày 24/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà đã tổ chức hưởng ứng lễ phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”.

Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với chín điểm cầu gồm điểm cầu tại chi nhánh NHCSXH tỉnh và tám điểm cầu tại tám Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã.

Tham dự buổi lễ phát động tại điểm cầu thị xã Hương Trà, đại biểu gồm có các đồng chí là lãnh đạo Ban Thường vụ thị ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các Tổ chức Chính trị - xã hội thị xã, lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, phường và một số khách hàng ủng hộ chương trình gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân, mang tính nhân văn sâu sắc, thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo, trong đó đã cân đối một phần ngân sách địa phương để bổ sung vốn sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn thị xã từ 3,57% vào cuối năm 2022 xuống còn 1,88% như hiện nay.

Đến nay, toàn thị xã có trên 9.920 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn với tổng dư nợ hơn 413 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tín dụng chính sách xã hội đã giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Việc phát động “gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tập trung huy động nguồn lực, đảm bảo bổ sung đủ nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ngay trong ngày phát động, tại phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã có 25 khách hàng hưởng ứng với số tiền huy động được gần 01 tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Lãnh đạo Thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã và lãnh đạo NHCSXH thị xã tặng hoa cho các khách hàng hưởng ứng Gửi tiết kiệm “chung tay vì người nghèo tại Lễ phát động

Trong thời gian tiếp theo, NHCSXH thị xã sẽ tiếp tục nhận tiền gửi tiết kiệm “Chung tay vì người nghèo” tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã (Số 69, đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) và tại các điểm giao dịch xã theo lịch cố định tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã, phường. Lãi suất tiền gửi được thực hiện theo quy định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại thời điểm gửi tiền, tương đương lãi suất tại các Ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn./.

Văn Cường – NHCSXH thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.987