Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thẩm định Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm bún làng Vân Cù”
Ngày cập nhật 25/04/2024

Căn cứ Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Hương Trà thẩm định, hoàn thiện hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm bún làng Vân Cù” theo đúng quy định để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 23/4/2024, Hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm bún làng Vân Cù” tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm bún làng Vân Cù” do UBND thị xã Hương Trà chủ trì thực hiện. Cuộc họp do Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

UBND thị xã Hương Trà làm việc với Hội đồng khoa học

Sau khi nghe UBND thị xã Hương Trà báo cáo, các thành viên Hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm bún làng Vân Cù” tham gia ý kiến, góp ý một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo các tiêu chí theo quy định. UBND thị xã Hương Trà tiếp thu và sẽ hoàn chỉnh lại hồ sơ trong tháng 5 năm 2024 để trình cấp có thẩm quyền đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận “Nghề làm bún làng Vân Cù” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Công nhận Nghề thủ công làm bún truyền thống ở làng Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa là sự tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng cư dân về quá trình gìn giữ, phát triển nghề bún Vân Cù, đồng thời cũng là cơ sở để bảo tồn và phát huy tốt hơn nghề bún ở Vân Cù nói riêng, nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế và cả nước nói chung.

My Na - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 6.107