Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/05/2024

Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 12/4/2024.

Để triển khai nội dung trên, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã công văn số 1498/UBND-QLĐT ngày 02/5/2024 để triển khai đến các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn (Nội dung được đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Quang Thịnh - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.775.125
Truy câp hiện tại 1.166