Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Ngày cập nhật 09/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 933/KH-BCĐ ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo PCGDXMC tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Kiểm tra kết quả PCGDXMC năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thị xã Hương Trà về Công tác PCGDXMC năm 2023, Ban Chỉ đạo PCGDXMC thị xã (gọi là Ban Chỉ đạo) tổ chức kiểm tra các phường, xã trên địa bàn thị xã nhằm nắm rõ tình hình triển khai, tổ chức thực hiện công tác PCGDXMC năm 2023 để duy trì và nâng cao kết quả PCGDXMC thị xã.

Ban Chỉ đạo đã thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Huy, thị ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCGDXMC thị xã làm Trưởng đoàn. Đoàn gồm các thành viên là những cán bộ, chuyên viên, viên chức quản lý trường học và mời các thành viên của các cơ quan chuyên môn liên quan và khối đoàn thể thị xã. Đoàn đã biên chế gồm 03 tổ, kiểm tra 09/09 phường, xã trên địa bàn trong 02 ngày 03/5 và 04/5/2024 tại phường, xã.

Tổ 1 do đồng chí Phan Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng kiểm tra các đơn vị gồm: Bình Tiến, Bình Thành và Tứ Hạ.

Tổ 2 do đồng chí Hoàng Đình Thống, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng kiểm tra các đơn vị gồm: Hương Văn, Hương Xuân và Hương Bình.

Tổ 3 do đồng chí Trần Minh Quang, Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng kiểm tra các đơn vị gồm: Hương Toàn, Hương Chữ và Hương Vân.

Đoàn làm việc tại xã Hương Toàn

Trong thời gian kiểm tra, các tổ đã triển khai kiểm tra hồ sơ PCGDMN5T, PCGDTH, PGCDTHCS và xóa mù chữ tại hội trường UBND phường, xã đồng thời kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục và các thôn, bản, tổ dân phố thông qua quan sát, phỏng vấn cán bộ thôn, bản, tổ dân phố, học viên lớp xóa mù chữ và nhân dân các địa phương về nhận thức công tác PCGDXMC tại địa phương.

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận kết quả đạt được trong công tác PCGDXMC năm 2023 của các địa phương trong việc huy động, tổ chức hoạt động giáo dục, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục toàn diện. Đội ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục. Cơ sở hạ tầng trường học ngày càng được hoàn thiện, cảnh quang môi trường đảm bảo thân thiện, an toàn và hạnh phúc.

Đoàn thăm hoạt động giáo dục trường THCS Lê Quang Tiến

Trong thời gian làm việc Đoàn đã góp ý, tư vấn giúp địa phương hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho kết quả PCGDMN5T, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 để Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc vào ngày 08/5/2024 tại thị xã Hương Trà./.

Đoàn phỏng vấn 02 học viên lớp xóa mù chữ Trần Thị Mỹ Thăm, 29 tuổi và Trần Thị Trang, 25 tuổi tổ dân phố Sơn Công 1, phường Hương Vân

Lê Văn Đức - Phòng GD&ĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.963