Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày cập nhật 10/05/2024

Ngày 03/5/2024, UBND thị xã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2024 nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nền nhiệt cao hơn năm 2023. Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa, làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ tịch UBND các phường, xã

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND thị xã ban hành Phương án tổ chức, chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu, chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra; Công văn số 1313/UBND-KT ngày 12/4/2024 của UBND thị xã về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã và Công văn số 1409/UBND-NN ngày 23/4/2024 của UBND thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo có liên quan khác.

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, rà soát, khoanh vùng trọng điểm các khu vực, địa bàn có nguy cơ xảy ra cháy cao; bố trí phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; kịp thời phát hiện và sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống cháy rừng xảy ra; chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR. Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc xử lý thực bì; cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã, đốt ong,… trong thời gian cao điểm nắng nóng, đảm bảo sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ để xử lý ngay khi có cháy rừng xảy ra.

- Thông tin ngay về Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững thị xã qua Văn phòng thường trực (Hạt Kiểm lâm thị xã) theo số điện thoại 0234.3557.261 hoặc Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại 0234.3825.989 khi phát hiện có cháy rừng xảy ra để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

- Khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương tổ chức cứu chữa; phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh nguyên nhân và đối tượng vi phạm để kịp thời xử lý; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, để xảy ra cháy rừng.

2. Các đơn vị chủ rừng

- Chủ động rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã xây dựng; tổ chức xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng có nguy cơ cháy cao; tăng cường kiểm tra việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, đảm bảo lực lượng tại các điểm chốt chặn, canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp với lực lượng địa phương và các đơn vị liên quan: Kiểm lâm, Công an, Quân đội, các đơn vị truyền thông và lực lượng liên quan khác tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCCR và tích cực tham gia chữa cháy rừng khi được huy động.

3. Hạt Kiểm lâm thị xã

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phòng cháy và chữa cháy rừng trên phạm vi toàn thị xã, trong đó khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, UBND các phường, xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa phương tại khu vực trọng điểm về cháy rừng.

- Theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết; phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nâng cao chất lượng, độ chính xác, tần suất dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi xảy ra cháy rừng.

- Duy trì lực lượng ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng; có phương án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời khống chế nhanh nhất các tình huống cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn.

- Khẩn trương rà soát diện tích rừng giáp hành lang tuyến dây diện cao thế, khu vực có dân cư sống ven rừng để có phương án chuẩn bị lực lượng và sẵn sàng, có phương án chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra.

- Tăng cường Kiểm lâm viên đến các khu vực trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy với trưởng thôn, Kiểm lâm địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, nhằm kiểm soát quá trình sử dụng lửa trong xử lý thực bì. Trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy.

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn; các phần mềm cảnh báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm và kênh thông tin Hue-S để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng và kịp thời thông báo cho các địa phương. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo ngay sau khi phát hiện cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm theo quy định để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

4. Công an thị xã

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các địa phương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập chứng cứ, truy tìm thủ phạm gây ra vụ cháy rừng (khi xảy ra vụ cháy rừng) để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

 

5. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

Chuẩn bị phương án bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư chữa cháy rừng, sẵn sàng tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu.

6. Điện lực Hương Trà

Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng có liên quan rà soát hành lang lưới điện có nguy cơ bị ảnh hưởng khi cháy rừng xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

7. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã

Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm.

8. Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững thị xã

Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững thị xã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR.

9. Các ban, ngành khác

Chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

10. Tổ chức thực hiện

Giao Hạt Kiểm lâm thị xã chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thị xã kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã.

Anh Văn - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.775.321
Truy câp hiện tại 1.260