Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị xã Hương Trà: Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày cập nhật 13/05/2024

Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024). Sáng ngày 11/5/2024, tại Hội trường Nhà văn hóa phường Hương Văn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường (khóa IX), nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở trên địa bàn thị xã. Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Hương - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã; ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy - TT.HĐND – UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội phường; Bí thư Chi bộ, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn phường và 80 đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội.

Bám sát sự chỉ đạo của MTTQ cấp trên, Thường trực Thị ủy; Ủy ban MTTQ thị xã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, phân công các đồng chí trong Ban Thường trực trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trong quá trình chuẩn bị đại hội. Ngày 08/12/2023, Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở tại phường Hương Xuân, sau đó rút kinh nghiệm triển khai nhân diện rộng. Công tác tổ chức Đại hội tại các xã, phường diễn ra trang trọng và nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn của cấp trên; điểm mới sáng tạo trong Đại hội nhiệm kỳ này là có 100% đơn vị tổ chức Đại hội đều xây dựng báo cáo bằng hình ảnh, thể hiện những việc làm thiết thực ở cơ sở thông qua báo cáo; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội.  Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tập trung đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các xã, phường luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện tích cực đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên. Các đại biểu dự đại hội đánh giá cao kết quả mà MTTQ các xã, phường đạt được trong nhiệm kỳ qua về việc phát huy được vai trò là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương. Đến ngày 11/5/2024, 09/09 xã, phường tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia Uỷ viên MTTQ xã, phường đảm bảo quy định, đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần. Theo đó, Đại hội đã hiệp thương Ủy viên UBMTTQ ở 09/09 xã, phường gồm 317 vị; tổng số Ban Thường trực 43 vị; tổng số đại biểu được hiệp thương cử đi dự Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Hương Trà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại đại hội đại biểu; tổng số đại biểu ngoài Đảng tham gia Uỷ viên UBMTTQ xã, phường là 104 vị; tổng số Ủy viên Ủy ban tái cử 183 vị, chiếm 57,7%; tổng số Ủy viên mới tham gia 134 vị, chiếm 42,2%; tổng số Ủy viên Ủy ban là Nữ 92 vị, chiếm 29%; tổng số Ủy viên là người có tôn giáo 24 vị, chiếm 0,75%. Về các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQVN xã, phường: Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy địnhHiệp thương cử 09 đồng chí Chủ tịch MTTQVN xã, phường, trong đó 04 đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN mới tham gia nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 17 đồng chí Phó Chủ tịch MTTQVN xã, phường nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, 09/09 xã, phường của thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ phường Hương Văn (khóa IX), nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt nhận nhiệm vụ

Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị. Đại hội cấp cơ sở tổ chức đảm bảo an toàn, đúng mục đích, yêu cầu và nội dung; các bước tiến hành đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Trung ương, của tỉnh, Thường trực Thị ủy và MTTQ thị xã; là tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thị xã (khóa XI), nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra vào tháng 6/2024.

Hạnh Đào - UBMTTQVN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.513
Truy câp hiện tại 6.354