Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/05/2024

Ngày 03/5/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này thay thế Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024.

(Xem chi tiết Quyết định tại file văn bản đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phương Thuyên - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 22.141