Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà (bất thường) lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày cập nhật 21/05/2024

Chiều ngày 20/5/2024, tại hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa X tổ chức Hội nghị bất thường lần thứ 2 để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thông qua dự kiến Đề án nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đánh giá kết quả tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự hội nghị có ông Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, ông Đỗ Ngọc An - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Thị ủy và các Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa X.

Hội nghị do bà Nguyễn Thị Thu Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã và ông Nguyễn Xuân Hồng - PCT UBMTTQVN thị xã chủ trì.

Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung của dự thảo đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số lượng Ủy viên là 51 vị (giảm 05 vị so với khóa X).

Về góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của MTTQ thị xã trình tại Đại hội đại biểu MTTQ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung, kết cấu, bố cục của dự thảo báo cáo chính trị. Các ý kiến phát biểu, góp ý vào dự thảo báo cáo, chương trình hành động như: chủ đề của Đại hội; bổ sung, cập nhật thêm các số liệu phản ánh kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua và các tổ chức thành viên; nêu rõ hơn phần hạn chế.

Về tổng kết Đại hội cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo được nội dung, thời gian và hình thức theo đúng quy định. Công tác tổ chức Đại hội tại các xã, phường diễn ra trang trọng và nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung,chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn của cấp trên; điểm mới trong Đại hội nhiệm kỳ này là có 100% đơn vị tổ chức Đại hội đều xây dựng báo cáo bằng hình ảnh, thể hiện những việc làm thiết thực ở cơ sở thông qua báo cáo; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội. Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tập trung đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia Uỷ viên MTTQ xã, phường đảm bảo quy định, đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần.  Theo đó, Đại hội đã hiệp thương Ủy viên UBMTTQ ở 09/09 xã, phường gồm 318 vị; tổng số Ban Thường trực 43 vị; tổng số đại biểu ngoài Đảng tham gia Uỷ viên UBMTTQ xã, phường là 104 vị; tổng số Ủy viên Ủy ban tái cử 183 vị, chiếm 57,7%; tổng số Ủy viên mới tham gia 134 vị, chiếm 42,2%; tổng số Ủy viên Ủy ban  là Nữ 92 vị, chiếm 29%; tổng số Ủy viên là người có tôn giáo 24 vị, chiếm 0,75% . Về các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQVN xã, phường: Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy địnhHiệp thương cử 09 đồng chí Chủ tịch MTTQVN xã, phường, trong đó 04 đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tham gia nhiệm kỳ mới và hiệp thương 17 đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời, đề nghị Ban Thường trực và Tiểu ban nội dung văn kiện căn cứ vào những ý kiến góp ý để bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị để trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến trước khi trình Đại hội XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hạnh Đào - UBMTTQVN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.775.174
Truy câp hiện tại 1.198