Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Rà soát, đánh giá kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Hương Toàn và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với thôn An Thuận, xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 22/05/2024

Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2024, tại Phòng họp số 1 UBND thị xã Hương Trà, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thị xã Hương Trà tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Hương Toàn và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với thôn An Thuận, xã Hương Toàn.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Viết Hà - UVTV Thị ủy, Phó  Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; đồng chí Trần Xuân Anh - Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thị xã, các thành viên BCĐ, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thị xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã Hương Toàn.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã nghe đồng chí Đặng Thị Hương, Chủ tịch UBND xã Hương Toàn báo cáo tóm tắt nội dung kết quả xây dựng nông thôn mới  nâng cao và mức độ đạt chuẩn NTM  kiểu mẫu Thôn An Thuận. Theo đó, căn cứ vào Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,  đến nay xã Hương Toàn vẫn còn 12 chỉ tiêu của một sô tiêu chí chưa đạt, cần phải nổ lực phấn đấu.

Đối với kết quả  xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thôn An Thuận, sau khi rà soát đối chiếu bộ tiêu chí, có 12/12 tiêu chí cơ bản đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Tại buổi họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia góp ý và định hướng cho xã Hương Toàn tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt như: Quy hoạch, Giao thông, Giáo dục, Thu nhập, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Tỷ lệ lao động qua đào tạo, Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn…

Kết luận cuộc họp, đồng chí chủ trì đề nghị UBND xã Hương Toàn tiếp thu ý kiến của các ngành thành viên Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ xã hội hóa, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện tốt chủ trương “Phong trào chung tay” sớm xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu thôn An Thuận theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Võ Văn Ninh - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.774.979
Truy câp hiện tại 1.087