Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trích kinh phí từ Quỹ bảo trợ trẻ em để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 27/05/2024

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc trích kinh phí từ Quỹ bảo trợ trẻ em để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trích số tiền 10.500.000 (Mười triệu năm trăm nghìn đồng) từ nguồn kinh phí Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã, hỗ trợ học bổng cho 21 em học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thưởng (có danh sách kèm theo) nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 22.001