Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Đăng Nôn – Lê Thị Chi
Ngày cập nhật 04/06/2024

Ngày 08 tháng 5 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 368258 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 07/7/2020 cho ông, bà Nguyễn Đăng Nôn – Lê Thị Chi sử dụng tại:

Thửa đất số: 71;               Tờ bản đồ số: 35;

Địa chỉ: thôn Thuận Lợi, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Diện tích: 1221 m2 (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi mốt mét vuông);

Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 500 m2;

                             Đất trồng cây lâu năm: 721 m2;                                

Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài;

                             Đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064;                                

Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 500 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 721 m2.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thu hồi theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND thị xã Hương Trà, tuy nhiên ông, bà Nguyễn Đăng Nôn – Lê Thị Chi không giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý theo quy định.

Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.774.967
Truy câp hiện tại 1.082