Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cho bà Lê Thị Hồng
Ngày cập nhật 04/06/2024

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 916362, AD 916377 và AD 916379 do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 01/12/2006 cho bà Lê Thị Hồng sử dụng.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Hồng không đúng quy định pháp luật do cấp sai đối tượng sử dụng đất.

Tập tin đính kèm:
Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.775.159
Truy câp hiện tại 1.186