Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội thị xã tuần ( từ 23/7/2018 - 27/7/2018)
Ngày cập nhật 06/08/2018

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

*Sản xuất vụ Hè Thu năm 2018:

- Cây lúa đã trổ khoảng 400ha (Hương Vinh 15ha, Hương Phong 45ha, Hương Toàn 300ha)

- Cây lạc: Đã gieo trồng được 12,5ha/20 ha kế hoạch (Hương Văn 1,5ha, Hương Chữ 2ha, Hương Xuân 9ha).

- Rau màu: Đã gieo trồng được 140ha/260ha ( Hương Xuân 20ha, Hương Chữ 55ha, Hương An 60ha…).

 

- Đậu các loại đã gieo trồng được 42ha/260ha (Hương Văn 10ha, Hương Vân 12ha, Hương Chữ 20ha)

Uỷ ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đôn đốc các xã, phường, các HTXNN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa cuối vụ Hè Thu, chỉ đạoTrạm Trồng trọt & BVTV, Trạm KNKL tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo, hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng trừ cụ thể; hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả.

* Tình hình sâu bệnh hại:

- Trên cây lúa:  Rầy nâu đã xuất hiện và gây hại trên 600 ha, tuổi 2-4 và TT , trong đó nhiễm trung bình 200 ha, nhiễm nặng 35 ha, số diện tích nhiễm trung bình và  nặng đã cho xử lý,Sâu cuốn lá nhỏ rải rác tuổi 5- Trưởng thành, Nhện gié rải rác trên lúa làm đòng, bệnh khô vằn đã nhiễm trên 700 ha, đã cho xử lý diện tích nhiễm nặng và trung bình.

- Trên cây rau:  dòi đục cọng hành đang gây hại diện rộng. Các loại rau khác do nắng nóng sinh trưởng kém.

- Trên cây sắn: Nhện đỏ đã bắt đầu gây hại nhẹ trên những ruộng sắn khô hạn, do mưa nhiều nên sắn phát triển tốt, nhện đỏ gây hại nhẹ hơn năm trước.

- Trên cây cao su: Đang giai đoạn cạo mũ; bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ hại rải rác.

- Cây ăn quả có múi: Đang giai đoạn phát triển trái. Bệnh chảy gôm, sâu đục thân cành, gây hại rải rác ở những vườn nhiều năm tuổi.

2. Quản lý ngân sách:

Tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm ước thực hiện 123,028 tỷ đồng, đạt 49,67 % so dự toán tỉnh giao và đạt 48,69 % so chỉ tiêu phấn đấu cả năm.

Trong đó:

Thu ngoài quốc doanh 20,327 tỷ đồng, đạt 51,59 % so với dự toán;

Thu tiền sử dụng đất 18 tỷ đồng, đạt 51,43 % so với dự toán tỉnh giao và 45% chỉ tiêu phấn đấu;

Thu thường xuyên tại xã, phường 2,33 tỷ đồng, đạt 41,61% dự toán;

Cục thuế thu trên địa bàn 67,095 tỷ đồng, bằng 51,22 % dự toán giao.

Tổng chi ngân sách 7 tháng đầu năm ước thực hiện 270,873 tỷ đồng; trong đó: chi thường xuyên 193 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 36 tỷ đồng.

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):

- Công ty Phước Hiệp Thành: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản.

- Về nhà ở của 03 hộ: Đang đợi Quyết định phê duyệt giá đất ở tái định cư Khu quy hoạch Ruộng Cà của UBND tỉnh để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- Đã chi trả tiền theo Quyết định, chi tạm ứng và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 60/61 móng trụ, còn 01 móng trụ (trụ 196) phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ.

- Đã có Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 5) qua xã Hương Thọ. Trung tâm PTQĐ đã chuyển Quyết định đến chủ đầu tư và có văn bản đề nghị chuyển tiền để tổ chức chi trả theo quy định.

- Đối với các hộ nhà ở, đất ở nằm trong hành lang tuyến có đơn kiến nghị xin di dời:

+ Phường Hương Vân (08 hộ), xã Hương Thọ (07 hộ): Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ.

Riêng đối với 03 hộ nhà ở nằm giữa 2 đường dây 500Kv và 220Kv tại xã Hương Thọ: Ngày 10/7/2018, UBND thị xã đã có Văn bản số 1553/UBND-PTQĐ gửi Bộ Công thương và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc đề nghị xem xét thống nhất chủ trương và bố trí kinh phí để di dời các hộ ra khỏi hai tuyến đường dây trên.

* Đường nội thị TDP Giáp Ba, Hương Văn:

- Đợt 2: Đã có Thông báo thu hồi đất bổ sung. Tuần tới tiến hành mời hộ dân kiểm kê, để UBND phường xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

* Đường nội thị tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ:

Đã có Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản. Chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển tiền để chi trả.

* Đường vào Thao trường bắn BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh tại xã Hương Thọ: Đang công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường về đất và tài sản (đợt 1).

* Dự án công viên nghĩa trang tại phường Hương An (giai đoạn 1):

+ Về mồ mả: Ngày 13/7/2018, UBND thị xã Hương Trà Hương Trà đã có Quyết định phê duyệt bồi thường, hỡ trợ (đợt 1) với tổng giá trị là 1,6 tỷ. Hiện, Chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển tiền để chi trả.

Đợt 2: Đang tiến hành kiểm kê theo hộ dân đăng ký. Hiện, tiếp tục thông báo và thông báo tại các phường lân cận (An Hòa, Hương Sơ) để thân nhân của các ngôi lăng mộ tiếp tục đăng ký để tổ chức kiểm kê, di dời theo quy định.

* Khu dân cư Hương Vinh:

+ Về đất nông nghiệp: Đang công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản. Kết thúc công khai trình thẩm định, phê duyệt.

+ Về 07 hộ đất ở và nhà: Đang tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định điều kiện bồi thường. Trong đó, có 02 hộ giao đất trái thẩm quyền, Trung tâm PTQĐ đã có văn bản gửi Chi cục thuế thị xã Hương Trà xin sao lục chứng từ nộp tiền sử dụng đất để có cơ sở trình thẩm định.

+ Về tài sản Trường Tiểu học số 1 Hương Vinh: Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị Tư vấn điều chỉnh lại hồ sơ địa chính đo đạc GPMB.

* Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn:

Chủ đầu tư đã điều chỉnh lại hồ địa chính đo đạc GPMB. Trung tâm PTQĐ đã lập kế hoạch từ ngày 31/7 đến 02/8/2018 phối hợp với UBND phường Tứ Hạ xác nhận nguồn gốc đất để trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ:

Chủ đầu tư đã điều chỉnh lại hồ sơ địa chính đo đạc GPMB. Đang soát xét hồ sơ để xác nhận nguồn gốc đất trình thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản của 64 hộ.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân:

Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Đang tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản.

4. Công tác chỉ đạo điều hành và Văn hóa xã hội:

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2018; Trực báo Quý II năm 2018 và Quán triệt kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hộ tịch, chứng thực và trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại UBND thị xã Hương Trà và UBND phường Hương Xuân và các xã Hồng Tiến, Hương Vinh và Hải Dương.

- Tổ chức làm việc Sở Xây dựng và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp mẹ bà Hồ Thị Tằm.

- Tổ chức làm việc với các ngành và UBND phường Hương Vân về việc đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở mới và bàn giao mặt bằng trong khu vực từ 0-50m nhà máy Luks.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức lễ trao kỷ niệm chương Hội người tù yêu nước thị xã; kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)

- Tổ chức cuộc họp để giải quyết nội dung liên quan việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Lê tại thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh

5. Công tác nội chính:

- Tổ chức theo dõi, chỉ đạo phường Hương Hồ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2018 đạt kết quả tốt. 

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự:  không xảy ra

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP:  không xảy ra.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, 02 người chết, 01 người bị thương; trong đó:  01 vụ xảy ra tại Km 814+950 QL1A thuộc địa phận phường Hương Xuân. Hậu quả: 01 người chết, 01 người bị thương, xe mô tô hư hỏng; 01 vụ xảy ra tại Km 813+650 QL1A thuộc địa phận phường Hương Xuân. Hậu quả: 01 người chết, xe mô tô hư hỏng. Hiện Công an Hương Trà đang điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

- Cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ cháy xe khách tại Km 18+890 đường tránh Huế, thuộc xã Hương Thọ. Hậu quả: Hàng hóa trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn và xe hư hỏng nặng, không có thương tích về người. Hiện Công an Hương Trà đang tiếp tục điều tra làm rõ.

- Về công tác đảm bảo TTATGT:

+ Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên hệ thống loa phát thanh 06 lượt/tuần. Phối hợp với Đoàn thanh niên phường Hương Xuân tiến hành tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 97 đoàn viên.

+ Để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thị xã đã tổ chức 12 ca tuần tra trên tuyến đường nội thị; phát hiện xử lý 74 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 73 trường hợp; phạt tiền 32.595.000 đồng.

+ Tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm.

+ Công an các phường tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống loa phát thanh cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, phát tờ rơi tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng Internet, trộm cắp tài sản; tổ chức tuần tra, mật phục 26 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện vi phạm; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 04 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 289