Tìm kiếm thông tin
Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 10/08/2018

Sau khi có Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 và Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2018 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tham mưu UBND thị xã ban hành các Kế hoạch, Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã và xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã triển khai hướng dẫn kế hoạch thực hiện cho từng địa bàn, lĩnh vực, đã chung tay góp sức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn đạt được kết quả sau:

1. Công tác vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và nông thôn: tang lễ không để quá 03 ngày; hạn chế rải vàng mã trên đường đưa tang; các gia đình sử dụng thùng để đốt vàng mã; không mê tín dị đoan, bói toán, đồng bóng...đã được hầu hết các địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia. Tại phường Tứ Hạ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện không rãi vàng mã khi đưa tang trên 04 tuyến đường Thống Nhất; Lê Hoàn; Lý Bôn; Trần Quốc Tuấn; ý thức của nhân dân trong việc dùng thùng để đốt vàng mã từng bước được phổ biến góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế gây ô nhiễm.

2. Công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành luật giao thông, không vi phạm trật tự an toàn giao thông; không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, đặt biển quảng cáo mất mỹ quan…thường xuyên được tăng cường và có sự phối hợp của các ngành và các địa phương góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông, trật tự và mỹ quan đô thị.

3. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân giữ gìn bảo vệ môi trường được triển khai khá đồng bộ, ý thức của nhân dân được nâng lên, không đổ rác, chất thải ra đường, sông, ao, hồ, các gia đình thu gom và đặt rác thải đúng quy định. Đến nay trên địa bàn các xã, phường hầu hết đều có dịch vụ thu gom rác thải.

4. Công tác triển khai thực hiện NSVMDT&NT được lồng ghép vào trong phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với chủ trương xây dựng nông thôn mới; phường văn minh đô thị, hệ thống quy ước văn hoá trên địa bàn đã được bổ sung các vấn đề liên quan đến xây dựng NSVMĐT&NT, các tiêu chí đã trở thành nội dung bắt buộc trong việc xét công nhận cơ quan, làng, thôn, tổ dân phố văn hoá.

5. Hệ thống Mặt trận, các đoàn thể đã tích cực tham gia thực hiện, lồng ghép cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Nhiều tuyến đường, tuyến phố đã được các đoàn thể chính trị xã hội triển khai rộng khắp, đã đảm nhận xây dựng mô hình tuyến đường “Xanh-sạch-đẹp” ở tất cả các làng, thôn, tổ dân phố.

 

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.031.669
Truy câp hiện tại 1.348