Tìm kiếm thông tin
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/08/2018

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-TTr ngày 05/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Trà. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các phòng, ban, UBND các xã, phường và xác minh các đơn vị, cá nhân có liên quan.  

 

Tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Tại buổi công bố, thành phần tham dự gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Đặng Sỹ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và Đoàn thanh tra. Về phía UBND thị xã Hương Trà có ông Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, ông Nguyễn Xuân Ty- Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường thuộc thị xã.

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Xuân- Trưởng Đoàn Thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh công bố Kết luận Thanh tra, lãnh đạo và Trưởng các phòng ban của UBND thị xã Hương Trà, CT UBND các xã, phường phát biểu ý kiến thống nhất về Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà có Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra.

Thay mặt UBND thị xã Hương Trà, ông Nguyễn Xuân Ty- Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp thu, thống nhất và khẳng định chấp hành nghiêm túc nội dung Kết luận Thanh tra.

 

Tú Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 1.135