Tìm kiếm thông tin
Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Ngày cập nhật 21/08/2018

Chiều ngày 16/8, Hội LHPN thị xã Hương Trà đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng (khóa XII).

 

 

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Hội LHPN thị xã và các phường, xã cùng các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên phụ nữ nòng cốt của 16 xã, phường; các đồng chí cán bộ, đảng viên khối cơ quan Mặt trận – Đoàn thể thị xã đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trong đó tập trung vào 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28/NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị lần này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên nắm chắc các quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết của Trung ương. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý chí và quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 912