Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018
Ngày cập nhật 04/09/2018

I. KẾT QUẢ

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

*Sản xuất vụ Hè Thu năm 2018:

- Cây lúa: Đang giai đoạn làm đòng khoảng 2827,7 ha.

- Cây lạc: Đã gieo trồng được 12,5ha/20 ha kế hoạch (Hương Văn 1,5ha, Hương Chữ 2ha, Hương Xuân 9ha).

- Rau màu: Đã gieo trồng được 140ha/260ha ( Hương Xuân 20ha, Hương Chữ 55ha, Hương An 60ha…).

- Đậu các loại đã gieo trồng được 42ha/260ha (Hương Văn 10ha, Hương Vân 12ha, Hương Chữ 20ha)

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và tổ chức phòng trừ tốt sâu bệnh hại lúa trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đôn đốc các xã, phường, các HTXNN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa cuối vụ Hè Thu, chỉ đạo Trạm Trồng trọt & BVTV tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo, hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng trừ cụ thể; hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả.

* Tình hình sâu bệnh hại:

- Trên cây lúa:  Rầy nâu đã xuất hiện và gây hại trên 300 ha, tuổi 1-3 và TT , chủ yếu nhiễm nhẹ và trung bình, số diện tích nhiễm trung bình và  nặng đã cho xử lý, sâu cuốn lá nhỏ rải rác  tuổi 3-5, Nhện gié rải rác trên lúa làm đòng, bệnh khô vằn đã nhiễm nhẹ 200 ha.

- Trên cây rau:  chủ yếu cây hành, dòi đục cọng hành đang gây hại diện rộng. Các loại rau khác do nắng nóng sinh trưởng kém.

- Trên cây sắn: Nhện đỏ đã bắt đầu gây hại nhẹ trên những ruộng sắn khô hạn.

- Trên cây cao su: Đang giai đoạn cạo mũ; bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ hại rải rác.

- Cây ăn quả có múi: Đang giai đoạn phát triển trái. Bệnh chảy gôm, sâu đục thân cành, gây hại rải rác ở những vườn nhiều năm tuổi.

*Tình hình nuôi trồng thủy sản:

- Do ảnh hưởng các đợt nắng nóng kéo dài kèm theo có mưu giông rải rác trên địa bàn thị xã có khoảng 200/303ha tôm thả nuôi bị chết; nguyên nhân được xác định do bệnh môi trường. Phần lớn, các đối tượng nuôi còn nhỏ, không thể thu hoạch được. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn đã hướng dẫn bà con xử lý cải thiện môi trường nước ao nuôi, vận động tiếp tục chăm sóc các đối tượng nuôi còn lại, thả giống bổ sung, cũng như tiến hành cải tạo ao nuôi vùng cao triều để thả vụ 2.

- Ngày 10/7/2018, cá trắm nuôi lồng tại xã Hương Toàn chết với số lượng lớn:  590/896 lồng, tổng số lượng cá chết 55.084/118.997 con; nguyên nhân bước đầu được xác định do môi trường nước nuôi không đảm bảo (thiếu oxi…).

2. Quản lý ngân sách: Tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm ước thực hiện 123,028 tỷ đồng, đạt 49,67 % so dự toán tỉnh giao và đạt 48,69 % so chỉ tiêu phấn đấu cả năm. Trong đó thu ngoài quốc doanh 20,327 tỷ đồng, đạt 51,59 % so với dự toán; thu tiền sử dụng đất 18 tỷ đồng, đạt 51,43 % so với dự toán tỉnh giao và 45% chỉ tiêu phấn đấu; thu thường xuyên tại xã, phường 2,33 tỷ đồng, đạt 41,61% dự toán; Cục thuế thu trên địa bàn 67,095 tỷ đồng, bằng 51,22 % dự toán giao.

Tổng chi ngân sách 7 tháng đầu năm ước thực hiện 270,873 tỷ đồng; trong đó: chi thường xuyên 193 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 36 tỷ đồng.

Trong tháng đã bán đấu giá quyền sử dụng đất 07 lô, được 3,293 tỷ đồng. Trong đó: 04 lô tại khu xen ghép Vùng Toong, TDP Giáp Nhất (TDP 5 cũ), phường Hương Văn, được 1,429 tỷ đồng; 03 lô tại khu quy hoạch vùng Ép lạc cũ, TDP 9 (TDP 10 cũ), phường Tứ Hạ, được 1,822 tỷ đồng.

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):

- Công ty Phước Hiệp Thành: Trung tâm PTQĐ đang công khai, lấy ý kiến về áp giá các hạng mục tài sản đủ điều kiện hỗ trợ 80% mức bồi thường và các hạng mục không đủ điều kiện bồi thường ( tài sản xây dựng đã có cam kết tháo dỡ, tài sản xây dựng nằm trong lộ giới 50m đường tránh Huế và đường quy hoạch 10,5m) theo nội dung công văn số 4156 ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

- Về nhà ở của 03 hộ: Ngày 13/4/2018 Hội đồng thẩm định giá đất Tỉnh đã có văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất ở tái định cư tại Khu quy hoạch Ruộng Cà. Sau khi UBND Tỉnh có Quyết định phê duyệt giá đất, Trung tâm tiến hành trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

* Đường vào Thao trường bắn BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh tại xã Hương Thọ: Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định bồi thường về đất và tài sản (đợt 1).

* Dự án công viên nghĩa trang tại phường Hương An (giai đoạn 1):

+ Về mồ mả: Phòng TNMT đang thẩm định để trình phê duyệt bồi thường, hỗ trợ đợt 1 với số lượng 169 ngôi.

Hiện, tiếp tục thông báo tại các phường lân cận (An Hòa, Hương Sơ) để thân nhân của các ngôi lăng mộ tiếp tục đăng ký để tổ chức kiểm kê, di dời theo quy định.

* Khu dân cư Hương Vinh:

- Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất nông nghiệp cho 48 hộ dân.

- Về 07 hộ đất ở và nhà: Đã tiến hành kiểm kê 06/7 hộ. Còn hộ Trần Văn Sung tuần tới sẽ tiến hành kiểm kê.

* Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn:

Hiện chủ đầu tư đang điều chỉnh lại hồ sơ địa chính đo đạc GPMB để Trung tâm PTQĐ có cơ sở trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất, tài sản.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ:

Hiện chủ đầu tư đang điều chỉnh lại hồ sơ địa chính để UBND phường Hương Hồ có cơ sở xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và diện tích thu hồi.

4. Công tác chỉ đạo điều hành và Văn hóa xã hội:

- Tổ chức làm việc với phường Hương Hồ và các ngành liên quan về bồi thường GPMB Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary đầu tư tại phường Hương Hồ; Làm việc với các đơn vị liên quan để xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện công trình Dự án Mạch 2 đường dây 220KV Đông Hà - Huế đi qua trên địa bàn phường Hương Vân và xã Hương Thọ.

- Tổ chức làm việc với Sở Xây dựng về rà soát các quy hoạch trên địa bàn thị xã; Làm việc với sở Công thương, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo địa điểm nghiên cứu dự án của Công ty TNHH Nhật Hưng và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thế tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; Làm việc với Ban Dân tộc về việc kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Hồng Tiến, Bình Thành; phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp với các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, phường về việc thực hiện quản lý bãi tập kết cát trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức làm việc với Công ty Kim Long Nam về việc tiếp nhận vốn đầu tư để thực hiện Dự án “Nâng cấp mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long”.

- Tổ chức cuộc họp với các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, phường nghe thông báo, kết luận của Đoàn kiểm tra kiểm soát, rà soát đánh giá tác động thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh); làm việc với Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018; Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu và Tổng kết 10 năm triển khai, thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp Sở Thông tin Truyền thông tổ chức tập huấn khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn Quốc gia đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số DVB - T2; rà soát, xác định vùng dự kiến hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng và quản trị phần mềm một cửa hiện đại đối với cấp xã, phường; Phối hợp sở Tư Pháp tổ chức tập huấn đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo soát xét các nội dung, chuẩn bị cho Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017 của Bộ GD&ĐT kiểm tra và công nhận kết quả phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3 tại thị xã Hương Trà

5. Công tác nội chính:

-  Ban CHQS thị xã đã tổ chức Hội nghị quân chính để quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy quân sự thị xã về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 06 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018; tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng tự vệ của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thị xã (lớp 1: 50 đồng chí); Tổ chức sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết 18-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức theo dõi, chỉ đạo phường Hương An tổ chức diễn tập điểm chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2018 đạt kết quả tốt; phường Hương Hồ chuẩn bị các nội dung để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2018; đồng thời, thông qua khu vực diễn tập thực binh cho phường Hương Chữ. 

- Triệu tập cán bộ lãnh đạo, quản lý (17 đồng chí) tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 3 năm 2018 tại Trường Quân sự tỉnh.

- Ban CHQS thị xã đã tổ chức chỉ đạo huấn luyện năm 2018, kiểm tra bắn đạt thật, đánh thuốc nổ cho lực lượng dân quân các xã Hương Toàn và phường Hương Xuân; tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm quân sự quốc phòng 06 tháng đầu năm 2018 đối với Ban CHQS 16 xã, phường.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 04 vụ, trong đó: 01 vụ đánh bạc tại Vân Cù, Hương Toàn; ra 02 vụ trộm cắp tài sản (01 vụ xảy ra tại TDP 8, phường Hương Hồ, 01 vụ xảy ra tại xã Hương Thọ); 01 vụ cướp tài sản và hiếp dâm tại xã Bình Thành (vào ngày 20/6/2018).

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP:  xảy ra 01 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại 36 Trần Quốc Tuấn, phường Tứ Hạ. Hiện Công an Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

- Tai nạn giao thông: không xảy ra.

- Tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 03 vụ: 01 vụ chết trôi, 02 vụ tự tử

- Về công tác đảm bảo TTATGT:

+ Tiếp tục tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên hệ thống loa phát thanh thị xã, xã/phường. Phối hợp với Đoàn thanh niên và Công an các xã/phường Hương Vinh, Hương Toàn, Hương Xuân, Hải Dương và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tiến hành tuyên truyền và cho ký cam đoan, cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn cho thanh thiếu niên vi phạm và đoàn viên.

+ Để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thị xã đã tổ chức 44 ca tuần tra trên tuyến đường nội thị; phát hiện xử lý 276 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 290 trường hợp; phạt tiền 136.115.000 đồng.

+ Tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm.

+ Công an các phường tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống loa phát thanh cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, phát tờ rơi tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng Internet, trộm cắp tài sản.

6. Công tác Hội đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức kỳ họp thứ 06 khóa VI đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018, bàn và quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2018; công tác chăm sóc rau màu; công tác Bảo vệ và PCCC rừng.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến.

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã;

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.240