Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018
Ngày cập nhật 04/09/2018

I. TÌNH HÌNH:

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

*Sản xuất vụ Hè Thu năm 2018

- Cây lúa đã thu hoạch được khoảng 355 ha (Hương Vinh 10ha, Hương Xuân 10ha, Hương Chữ 10ha, Hương Văn 20ha, Hương Phong 35ha, Hương Toàn 270ha). Năng suất ước đạt: 58,94tạ/ha. Dự kiến đến ngày 05/9/2018, thu hoạch cơ bản xong.

- Trong tuần qua, 10ha lúa tại Hương Thọ bị hư do bị khô hạn.

- Cây lạc: Đã thu hoạch 5ha/12,5ha, năng suất ước đạt: 20 tạ/ha.

- Một số đối tượng cây trồng khác: Cây rau các loại đang giai đoạn cây con, phát triển thân lá, thu hoạch; đậu các loại đang giai đoạn thu hoạch.

* Tình hình sâu bệnh hại:

- Trên cây lúa:  Rầy nâu còn nhiễm 165 ha, mật độ phổ biến 750- 1.000 con/m2, cục bộ trên 3.000 con/m2 (nếp ở Hương Phong), rầy chủ yếu  tuổi 4-5 và Trưởng thành. Sâu cuốn lá nhỏ tuổi 5-Nhộng, mật độ rải rác thấp, chỉ có 10 ha bị nặng trên chân ruộng nặng đạm, không phun thuốc, nay bị trắng lá. Nhện gié gây hại nhẹ hơn so cùng kỳ năm trước, diện tích nhiễm khoảng 600 ha, chủ yếu hại nhẹ và trung bình, tỷ lệ 15- 30%, có khoảng 20 ha bị nặng trên chân đất canh tác mỏng, không phun thuốc; bệnh khô vằn gây hại nặng hơn cùng kỳ năm trước, diện tích nhiễm trên 1.500 ha, đã cho xử lý. Bệnh lem lép hạt gây hại nhẹ hơn cùng kỳ năm trước, diện tích nhiễm khoảng 560ha, tỷ lệ phổ biến 5- 10%.

- Trên cây rau: Dòi đục cọng hành đang gây hại khá phổ biến, tỷ lệ 10- 20 con/m2, chủ yếu dòi non- trưởng thành, ngoài ra có sâu ăn lá (sâu xanh da láng) hại rải rác.

- Trên cây sắn: Nhện đỏ đã bắt đầu gây hại nhẹ trên những ruộng sắn khô hạn, tỷ lệ gây hại nhẹ hơn cùng kỳ năm trước.

- Trên cây cao su: Đang giai đoạn cạo mũ; bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ hại rải rác.

- Cây ăn quả có múi: Đang giai đoạn thu hoạch; Bệnh chảy gôm, nhện nhỏ gây hại rải rác ở những vườn nhiều năm tuổi, chăm sóc kém.

- Cây hồ tiêu: Các bệnh hại như đốm lá, chết nhanh, chết chậm, thán thư,…tiếp tục gây hại rải rác.

2. Quản lý ngân sách: Tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước thực hiện 139,163 tỷ đồng, đạt 56,19 % so dự toán tỉnh giao và đạt 55,07 % so chỉ tiêu phấn đấu cả năm. Trong đó thu ngoài quốc doanh 23,883 tỷ đồng, đạt 60,82 % so với dự toán; thu tiền sử dụng đất 18,409 tỷ đồng, đạt 52,6 % so với dự toán tỉnh giao và 46,02 % chỉ tiêu phấn đấu; thu thường xuyên tại xã, phường 2,446 tỷ đồng, đạt 43,68 % dự toán; Cục thuế thu trên địa bàn 74,116 tỷ đồng, bằng 56,58 % dự toán giao.

Tổng chi ngân sách 8 tháng đầu năm ước thực hiện 319,559 tỷ đồng; trong đó: Chi thường xuyên 225,412 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 42,557 tỷ đồng.

Tiếp tục thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô, diện tích 1.613,3 m2, giá khởi điểm 2,7 tỷ đồng, trong đó: Phường Tứ Hạ 04 lô (01 Khu QH vùng Ép Lạc cũ, TDP 9; 03 lô Khu QH phân lô TDP 5), dự kiến tổ chức đấu vào ngày 07/9/2018; 04 lô xen ghép tại Khu quy hoạch thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, dự kiến tổ chức đấu vào ngày 20/9/2018.

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):

- Công ty Phước Hiệp Thành: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang thẩm định bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản.

- Về nhà ở của 03 hộ: Đang đợi Quyết định phê duyệt giá đất ở tái định cư Khu quy hoạch Ruộng Cà của UBND tỉnh để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- Đã chi trả tiền theo Quyết định, chi tạm ứng và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 60/61 móng trụ; còn móng trụ 196 (hộ ông Tâm, Tuấn): Đã có Quyết định phê duyệt; ngày 24/8/2018 hộ ông Tâm, ông Tuấn đã thống nhất bàn giao mặt bằng thi công móng trụ.

- Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về hành lang tuyến qua địa bàn  xã Hương Thọ (đợt 5) cho 42 hộ dân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng; trong đó, còn  02 hộ chưa đến nhận, Trung tâm PTQ đất tiếp tục mời chi trả lần 3 (trong tuần tới).

- Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 15 hộ có nhà ở, đất ở nằm trong hành lang tuyến (Hương Vân 08 hộ, Hương Thọ 07 hộ), trong đó: 08/08 hộ (Hương Vân) chưa đồng ý nhận tiền (các hộ kiến nghị kiểm tra lại tài sản bồi thường 100% đất, tài sản và bố trí đất tái định cư); 03/07 hộ (Hương Thọ) đã nhận tiền, còn lại 04 hộ chưa nhận (các hộ đề nghị bố trí tái định cư).

- Đối 15 hộ ảnh hưởng hành lang tuyến đất nông nghiệp và móng trụ (143,151,153) tại phường Hương Vân: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang thẩm định bồi thường, hỗ trợ.

* Đường nội thị TDP Giáp Ba, Hương Văn:

- Đợt 2: Đã có Thông báo thu hồi đất bổ sung. Đã hoàn thành công tác kiểm kê, Trung tâm phối hợp với UBND phường tổng hợp hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

* Đường vào Thao trường bắn BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh tại xã Hương Thọ: Đang thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường về đất và tài sản (đợt 1).

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ:

Chủ đầu tư đã điều chỉnh lại hồ sơ địa chính đo đạc GPMB. Đang thu thập các giấy tờ liên quan về đất do các hộ dân đang thế chấp QSD đất tại Ngân hàng  để xác nhận nguồn gốc đất trình thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản của 64 hộ.

4. Công tác chỉ đạo điều hành và Văn hóa xã hội:

- Tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính Phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng CNTT kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc tại điểm cầu Hương Trà được tổ chức tại Trụ sở Trung tâm Viettel thị xã.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019; triển khai công tác xuất khẩu lao động, tạo việc làm và giải quyết hồ sơ đối với người có công cách mạng trên địa bàn thị xã.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các Sở, ngành liên quan cấp Tỉnh về việc đi kiểm tra thực địa đường vào khu giết mổ gia súc vùng Chòi tại phường Hương An; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đi thực địa kiểm tra về công tác kiểm soát ô nhiễm tại các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn thị xã; Làm việc Sở Xây dựng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp mẹ bà Hồ Thị Tằm.

- Họp soát xét công tác tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã Hương Bình; làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ về công tác thuyên chuyển giáo viên, điều động, đề bạt cán bộ Quản lý;

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019; Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2018.

- Làm việc với các ngành và UBND phường Hương Vân về việc đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở mới và bàn giao mặt bằng trong khu vực từ 0-50m nhà máy Luks; giải quyết nội dung liên quan việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Lê tại thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh; soát xét tiến độ thi công và giải ngân vốn các Công trình nông thôn mới; xử lý các vướng mắc thực hiện công trình Dự án Mạch 2 đường dây 220KV Đông Hà - Huế đoạn qua địa bàn xã Hương Thọ.

- Tổ chức thành công Liên hoan "Nghệ thuật quần chúng các làng, thôn, tổ dân phố văn hóa" tại hai cụm Hương Vinh và Hương Hồ, kết quả giải nhất đơn vị Hương Vinh, Hương Hồ, giải nhì đơn vị Tứ Hạ, Hồng Tiến, giải ba đơn vị Bình Thành, Hải Dương.

- Đoàn thể thao thị xã Hương Trà tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2018. Kết quả đoàn thể thao của thị xã xếp thứ nhất toàn đoàn: 26 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 20 huy chương đồng.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, phường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác bảo đảm an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thị xã Hương Trà nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

5. Công tác CCHC-CNTT:

- Hiện tại tổng số tin bài đăng trên trang thông tin điện tử thị xã có 598 tin (tuyên truyền CCHC: 25 tin, thông tin chỉ đạo điều hành: 76 tin, tuyên truyền VBPL: 55 tin, tin tức khác: 442 tin)

- Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử công vụ  trong quý 2  đạt 81,9 %, trong đó khối các các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đạt 83,8 %; khối các phường, xã đạt 80 %.

- Đến nay, đã cấp 269 chứng thư số cho CBCC và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, trong đó cấp 18 chứng thư số cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 13 chứng thư số cho UBND các phường, xã và 238 chứng thư số cho CBCC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hiện tại đang làm thủ tục để tiếp tục cấp 143 chứng thư số cho các cơ quan và CBCC trên địa bàn.

6. Công tác nội chính:

- Theo dõi, chỉ đạo phường Hương Chữ, Hương Hồ xã Hương Thọ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2018 đạt kết quả tốt.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức làm việc với Đoàn Thanh tra liên ngành để thông qua một số nội dung dự kiến kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức đối thoại với các hộ dân xung quanh mỏ đá Xi măng Luks, phường Hương Văn liên quan đến một số nội dung kiến nghị của các hộ dân.

- Ban CHQS thị xã tổ chức huấn luyện cho Trung đội tự vệ Phòng Giáo dục và Đạo tào thị xã (Quân số 31 đồng chí); chỉ đạo huấn luyện cho lực lượng tự vệ thuộc các Trường THPT trên địa bàn và Công ty Thủy điện Bình Điền (quân số 130 đồng chí).

- Điều động và bàn giao 35 đồng chí sĩ quan dự bị tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 176 theo Kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thị xã; Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng, thủ xã phường năm 2018.

- Tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội truyền thống Điện Huệ Nam năm 2018.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: Xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản (Hương Thọ 01 vụ, Hương Hồ 01 vụ).

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Xảy ra 01 vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Thanh Minh, thuộc phường Hương Văn.

+ Tội phạm về ma túy: Phát hiện 01 vụ tàng trữ 50 viên hồng phiến tại TDP3, phường Tứ Hạ.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ, 03 người chết, 01 người bị thương (Hương Phong 01 vụ, 01 người chết; Hương Xuân 02 vụ, 02 người chết, 01 người bị thương).

- Cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ cháy xe khách tại Km 18+890 đường tránh Huế, thuộc xã Hương Thọ. Hậu quả: Hàng hóa trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn và xe hư hỏng nặng, không có thương tích về người. Hiện Công an Hương Trà đang tiếp tục điều tra làm rõ.

- Về công tác đảm bảo TTATGT:

+ Tiếp tục tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên hệ thống loa phát thanh thị xã, xã/phường. Phối hợp với Đoàn thanh niên và Công an các xã/phường Bình Điền, Hương Xuân và các Doanh nghiệp tiến hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên và lái xe.

+ Để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thị xã đã tổ chức 43 ca tuần tra trên tuyến đường nội thị; phát hiện xử lý 249 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 205 trường hợp; phạt tiền 73.415.000 đồng.

+ Tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm.

+ Công an các phường tổ chức tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 24 lượt, qua tuần tra phát hiện 11 trường hợp vi phạm.

 

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2018; công tác chăm sóc rau màu; công tác Bảo vệ và PCCC rừng.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị Khai giảng năm học mới, triển khai công tác đảm bảo ANTT-ATXH, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.253