Tìm kiếm thông tin
Khen thưởng các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua xây dựng xã Hương Bình đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày cập nhật 10/09/2018

Ngày 27 tháng  8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 708 /QĐ-UBNDvề việc  tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Hương Bình đạt chuẩn nông thôn mới

 

I. Tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ xã Hương Bình.

2. Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hương Bình.

3. Nhân dân và cán bộ thôn Hải Tân, xã Hương Bình

II. Cá nhân:

1. Ông Phan Hữu Tuế, Bí thư Đảng ủy xã Hương Bình.

2. Ông Hồ Văn Sanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Bình.

3. Ông Nguyễn Quốc Sương Vũ, Công chức Văn phòng – Thống kê xã Hương Bình.

4. Ông Hồ Ngọc Tươi, Công chức Địa chính – Xây dựng xã Hương Bình.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 937