Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/09/2018

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất số 2081/TB-UBND  về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà

 

Diện tích đất dự kiến thu hồi: 11.403,7m2.

- Loại đất:                    + Đất trồng cây lâu năm (CLN).

                        + Đất giao thông (DGT).

                        + Đất thủy lợi (DTL).

                        + Đất ở nông thôn (ONT).

                        + Đất trồng rừng sản xuất (RSX).

                        + Đất sông, suối (SON).

- Địa chỉ khu đất: Thôn Định Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

- Bản đồ địa chính khu đất GPMB - Công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ (thuộc tờ bản đồ số 05, 06, 25, 28 và 70 - Bản đồ đo đạc địa chính năm 2010 và bản đồ đo đạc rừng xã Hương Thọ).

- Đối tượng sử dụng đất: 06 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức (UBND xã Hương Thọ).

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 20/10/2018.

Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 04 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 891