Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng công trình: Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/09/2018

Ngày 05 tháng 9 năm 201, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2080/TB-UBND về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà 

 

1. Phạm vi khu đất thu hồi:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 8.689,1m2.

- Loại đất:                    + Đất bằng chưa sử dụng (BCS).

                        + Đất trồng cây hằng năm khác (BHK).

                        + Đất chợ (DCH).

                        + Đất giao thông (DGT).

                        + Đất thủy lợi (DTL).

                   + Đất trồng lúa (LUC)

                   + Đất nghĩa địa (NTD)

                   + Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)

                   + Đất ở nông thôn (ONT)

                        + Đất sông, suối (SON).

                   + Đất tín ngưỡng (TIN)

                   + Đất tôn giáo (TON)

- Địa chỉ khu đất: Thôn An Thuận, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

- Bản đồ địa chính khu đất GPMB - Công trình: Tuyến kè Bờ hữu qua xã Hương Toàn (thuộc tờ bản đồ số 14,16,17,19,28 và 31 - Bản đồ đo đạc địa chính năm 2010 ,xã Hương Toàn

- Đối tượng sử dụng đất: 14 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức (UBND xã Hương Toàn).

(Có Bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/1.000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

lập ngày 21/6/2018 và Bảng tổng hợp diện tích kèm theo)

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình: Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 20/10/2018.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 04 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 894