Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất số 2081/TB-UBND  về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà

 

Diện tích đất dự kiến thu hồi: 11.403,7m2.

- Loại đất:       

            + Đất trồng cây lâu năm (CLN).

            + Đất giao thông (DGT).

            + Đất thủy lợi (DTL).

            + Đất ở nông thôn (ONT).

            + Đất trồng rừng sản xuất (RSX).

            + Đất sông, suối (SON).

- Địa chỉ khu đất: Thôn Định Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

- Bản đồ địa chính khu đất GPMB - Công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ (thuộc tờ bản đồ số 05, 06, 25, 28 và 70 - Bản đồ đo đạc địa chính năm 2010 và bản đồ đo đạc rừng xã Hương Thọ).

- Đối tượng sử dụng đất: 06 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức (UBND xã Hương Thọ).

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 20/10/2018.

Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 04 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

5. Tổ chức thực hiện:

- Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- UBND xã Hương Thọ chịu trách nhiệm gửi Thông báo đến hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

- Không thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiền với đất thuộc phạm vi dự án, kể từ ngày ký Thông báo.

- Thông báo này là căn cứ pháp lý để Chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất để các cơ quan, tổ chức có liên quan; hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuộc phạm vi dự án, triển khai thực hiện Thông báo theo đúng quy định pháp luật./.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.031.572
Truy câp hiện tại 1.342