Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng công trình Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 05 tháng 9 năm 2018 , UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2080/TB-UBND về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà 

 

1. Phạm vi khu đất thu hồi:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 8.689,1m2.

- Loại đất:        + Đất bằng chưa sử dụng (BCS).

            + Đất trồng cây hằng năm khác (BHK).

            + Đất chợ (DCH).

            + Đất giao thông (DGT).

            + Đất thủy lợi (DTL).

          + Đất trồng lúa (LUC)

          + Đất nghĩa địa (NTD)

          + Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)

          + Đất ở nông thôn (ONT)

+ Đất sông, suối (SON).

          + Đất tín ngưỡng (TIN)

          + Đất tôn giáo (TON)

- Địa chỉ khu đất: Thôn An Thuận, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

- Bản đồ địa chính khu đất GPMB - Công trình: Tuyến kè Bờ hữu qua xã Hương Toàn (thuộc tờ bản đồ số 14,16,17,19,28 và 31 - Bản đồ đo đạc địa chính năm 2010 ,xã Hương Toàn

- Đối tượng sử dụng đất: 14 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức (UBND xã Hương Toàn).

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình: Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 20/10/2018.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 04 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất

5. Tổ chức thực hiện:

- Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- UBND xã Hương Toàn chịu trách nhiệm gửi Thông báo đến hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

- Không thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiền với đất thuộc phạm vi dự án, kể từ ngày ký Thông báo.

- Thông báo này là căn cứ pháp lý để Chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất để các cơ quan, tổ chức có liên quan; hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuộc phạm vi dự án, triển khai thực hiện Thông báo theo đúng quy định pháp luật./.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 926