Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động xây dựng, sửa chữa các công trình
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 11 tháng 9 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành Quyết định số 766 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 4.050.000.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kết dư ngân sách thị xã phân bổ cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà; UBND các phường, xã để xây dựng, cải tạo, sửa chữa các danh mục công trình (theo phụ lục đính kèm).

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà; UBND phường, xã

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà; UBND phường, xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 Kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ này được giải ngân đến 31/01/2019, sau thời gian trên số kinh phí chưa giải ngân hết, UBND thị xã sẽ thực hiện thu hồi về ngân sách thị xã; trừ các nguyên nhân khách quan dẫn đến không giải ngân kịp tiến độ, các đơn vị có văn bản báo cáo UBND thị xã để xem xét, xử lý

     PHỤ LỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ CÁC CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2018

 

(Kèm theo Quyết định số  766 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân thị xã)

 

 

 

Đvt: Đồng

 STT

Tên đơn vị/Danh mục công trình

 Số Tiền

Ghi chú

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà

        290,000,000

 

 

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ban QLDA ĐTXD khu vực Hương Trà

           290,000,000

 

2

UBND phường Hương Hồ

        200,000,000

 

 

Hỗ trợ xây dựng lại cổng tường rào TH số 1 Hương Hồ

           200,000,000

 

3

UBND phường Hương Văn

        600,000,000

 

 

Bê tông đường nội đồng cầu Ruộng Thướng - Chùa Ngoại

           600,000,000

 

4

UBND phường Hương Xuân

        600,000,000

 

 

Nâng cấp mở rộng đường Xóm Cát, Trung Thôn - Tây Xuân

           400,000,000

 

 

Nhà trực phường đội phường Hương Xuân

           200,000,000

 

5

UBND phường Hương Chữ

        560,000,000

 

 

Cổng, sân bê tông, cột cờ, bồn hoa trường TH số 1 Hương Chữ

           360,000,000

 

 

Hỗ trợ xây dựng di tích lịch sử dốc ông Ầm

           200,000,000

 

6

UBND xã Hương Toàn

     1,450,000,000

 

 

Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Giáp Kiền

           860,000,000

 

 

Bê tông đường nội đồng WB3-Kim Khố nối dài

           590,000,000

 

7

UBND xã Hải Dương

        350,000,000

 

 

Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Đê Bàu Lạch Thiều

           350,000,000

 

 

Tổng cộng

     4,050,000,000

 

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.031.577
Truy câp hiện tại 1.341