Tìm kiếm thông tin
Quyết định phân bổ kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 764 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách thị xã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người nghèo, hộ chính sách trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã

Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng đề án, quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác đã được phê duyệt đúng mục đích và pháp luật của Nhà nước.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 931