Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Lê Đình Lanh; địa chỉ: TDP4, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/09/2018

Ngày 24/9/2018, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2235/UBND-NC trả lời đơn của ông Lê Đình Lanh với nội dung như sau: Ngày 20/01/1992, Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 cho bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 6 (bản đồ 299), diện tích 1190 m2 , mục đích sử dụng: Đất ở và đất vườn, thời sử dụng đất: Lâu dài.

Ngày 07/8/2009, ông Lê Đình Lanh nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất nói trên theo hồ sơ thừa kế; ngày 18/3/2016, ông Lê Đình Lanh đã được Ủy ban nhân dân thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 thành Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số BY 873806 tại thửa đất số 84, tờ bản đồ 28 (bản đồ 2010), diện tích 1657,7 m2 ; trong đó: Đất ở tại đô thị: 1190 m2 , đất trồng cây lâu năm: 467,7 m2 ; thời hạn sử dụng: đất ở đô thị: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064.

Căn cứ khoản 1, Điều 8, Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014 được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BY 873806 ngày 18/3/2016 cho ông Lê Đình Lanh là đúng quy định của pháp luật.

Ngày 20/01/1992, Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 cho bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 6 (bản đồ 299), diện tích 1190 m2 , mục đích sử dụng: Đất ở và đất vườn, thời sử dụng đất: Lâu dài.

Ngày 07/8/2009, ông Lê Đình Lanh nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất nói trên theo hồ sơ thừa kế; ngày 18/3/2016, ông Lê Đình Lanh đã được Ủy ban nhân dân thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 thành Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số BY 873806 tại thửa đất số 84, tờ bản đồ 28 (bản đồ 2010), diện tích 1657,7 m2 ; trong đó: Đất ở tại đô thị: 1190 m2 , đất trồng cây lâu năm: 467,7 m2 ; thời hạn sử dụng: đất ở đô thị: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064.

Căn cứ khoản 1, Điều 8, Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014 được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BY 873806 ngày 18/3/2016 cho ông Lê Đình Lanh là đúng quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.458