Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của bà Tôn Nữ Thị Yến; địa chỉ: 321/4 Đặng Tất, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/09/2018

Ngày 20/9/2018, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2224/UBND-NC trả lời đơn của bà Tôn Nữ Thị Yến với nội dung như sau: Thực hiện việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình quy hoạch khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm kê về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân có liên quan theo hồ sơ đo đạc địa chính khu đất do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 18/10/2017 trong đó có thể hiện chủ sử dụng đất là bà Tôn Nữ Thị Yến. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê về nhà ở, vật kiến trúc cho hộ bà, quá trình kê khai đất bà đã cung cấp Giấy chứng nhận tại vị trí thửa đất bị ảnh hưởng kiểm kê đứng tên bà Trần Thị Thu Hồng (con của bà). Qua thu thập hồ sơ, bà Trần Thị Thu Hồng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 347595, ngày 23/11/2017, bà Trần Thị Thu Hồng đã thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên cho ông Trần Minh Hão.

Ngày 09/4/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với bà và bà Trần Thị Thu Hồng. Qua làm việc bà đã khẳng định tài sản nhà ở hiện bà đang sinh sông bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng công trình nêu trên là của bà Trần Thị Thu Hồng xây dựng, thuộc quyền sở hữu của bà Hồng.

Ngày 18/6/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với  ông Trần Minh Hão và bà Trần Thị Thu Hồng. Tại buổi làm việc, bà Hồng cam kết không có khiếu nại về nội dung đã tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hão, đề nghị nhà nước xem xét bồi thường về đất và tài sản trên đất cho ông Hão theo quy định.

Do vậy, nội dung bà kiến nghị trình bày trong đơn đề ngày 26/3/2018 không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Thực hiện việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình quy hoạch khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm kê về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân có liên quan theo hồ sơ đo đạc địa chính khu đất do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 18/10/2017 trong đó có thể hiện chủ sử dụng đất là bà Tôn Nữ Thị Yến. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê về nhà ở, vật kiến trúc cho hộ bà, quá trình kê khai đất bà đã cung cấp Giấy chứng nhận tại vị trí thửa đất bị ảnh hưởng kiểm kê đứng tên bà Trần Thị Thu Hồng (con của bà). Qua thu thập hồ sơ, bà Trần Thị Thu Hồng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 347595, ngày 23/11/2017, bà Trần Thị Thu Hồng đã thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên cho ông Trần Minh Hão.

Ngày 09/4/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với bà và bà Trần Thị Thu Hồng. Qua làm việc bà đã khẳng định tài sản nhà ở hiện bà đang sinh sông bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng công trình nêu trên là của bà Trần Thị Thu Hồng xây dựng, thuộc quyền sở hữu của bà Hồng.

Ngày 18/6/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với  ông Trần Minh Hão và bà Trần Thị Thu Hồng. Tại buổi làm việc, bà Hồng cam kết không có khiếu nại về nội dung đã tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hão, đề nghị nhà nước xem xét bồi thường về đất và tài sản trên đất cho ông Hão theo quy định.

Do vậy, nội dung bà kiến nghị trình bày trong đơn đề ngày 26/3/2018 không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.457