Tìm kiếm thông tin
Rà soát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cắm mốc bảo vệ các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 30/10/2018

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với các xã, phường triển khai công tác rà soát hiện trạng 08 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thị xã là:

 

1. Đình làng Văn Xá (phường Hương Văn) - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia

2. Tháp đôi Liễu Cốc (phường Hương Xuân) - di tích kiến trúc nghệ thuật phế tích cấp Quốc gia

3. Đình làng Cổ Lão (xã Hương Toàn) - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

4. Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm (phường Hương Chữ) - di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh

5. Đình và Chùa La Chữ (phường Hương Chữ) - di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

6. Đình làng Thai Dương Hạ (xã Hải Dương) - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

7. Mộ phần và Miếu thờ Trương Phi Phong (xã Hương Phong) - di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) cấp tỉnh

8. Địa điểm dốc Ông Ầm (phường Hương Chữ) - di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh.

Trong đó các di tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tín ngưỡng cho cộng đồng dân cư là: Đình làng Văn Xá, Đình làng Cổ Lão, Đình và Chùa La Chữ, Đình làng Thai Dương Hạ.

Các di tích chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tháp đôi Liễu Cốc, Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm, Mộ phần và Miếu thờ Trương Phi Phong, Địa điểm dốc Ông Ầm.

Đình làng Văn Xá, Phần diện tích của hồ bán nguyệt chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Di tích chưa được cắm mốc khoanh vùng bảo vệ.

Đình làng Cổ Lão chưa được cắm mốc khoanh vùng bảo vệ và bị xuống cấp trầm trọng, đang làm hồ sơ xin chủ trương trùng tu, tôn tạo di tích.

Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm đã được cắm mốc tạm

Đình và Chùa La Chữ chưa được cắm mốc khoanh vùng bảo vệ

Đình làng Thai Dương Hạ không có khu vực bảo vệ

Mộ phần và Miếu thờ Trương Phi Phong: Mộ phần được xây quách bảo vệ, không có bia mộ và bảng chỉ dẫn, mộ nằm trong nghĩa trang nhân dân, chưa được cắm mốc bảo vệ; miếu thờ chỉ mới cắm mốc tạm.

Những di tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tín ngưỡng cộng đồng, trong phần diện tích được cấp theo Giấy chứng nhận không trùng khớp với diện tích trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất và biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích.

Các đơn vị: Hải Dương, Hương Văn, Hương Toàn và Hương Chữ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tín ngưỡng cộng đồng sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích

Đối với di tích Đình và Chùa La Chữ, trong khu vực bảo vệ di tích đang tồn tại các nhà dân được xây dựng kiên cố, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ có phương án giải quyết để thực hiện việc cắm mốc bảo vệ di tích.

Qua công tác rà soát hiện trạng cho thấy, các yếu tố thiên nhiên, con người có ảnh hưởng tới không gian, cảnh quan, môi trường và giá trị của các di tích. Tất cả 08 di tích chưa được cắm mốc cố định, không có bảng chỉ dẫn, để phát huy giá trị của các di tích cần tiến hành cắm mốc để khoanh vùng bảo vệ và cắm bảng chỉ dẫn đến các di tích.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.738