Tìm kiếm thông tin
Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hương Bình
Ngày cập nhật 30/10/2018

Sáng ngày 27/10/2018 tại Hội trường UBND xã Hương Bình, Hội LHPN xã đã tổ chức cho trên 60 cán bộ, hội viên phụ nữ  tiếp thu nghị quyết Trung ương VII khóa (XII). Đồng chí Phan Hữu Tuế, Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy xã đã trực tiếp triển khai:

 

-Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

-Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"

-Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Đồng chí đã nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Mỗi một cán bộ, hội viên phụ nữ hãy vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Trung thành với nền tảng tư tưởng của Ðảng vào cuộc sống, vào sinh hoạt định kỳ của hội. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng ngày Hội LHPN thị xã đã triển khai 2 Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội  liên quan đến phụ nữ”giai đoạn 2017-2027; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  cho trên 70 cán bộ, hội viên phụ nữ; Hiệu trưởng các Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Mầm non; các đồng chí lãnh đạo địa phương, cán bộ Mặt trận – các đoàn thể chính trị, phụ trách kế toán, tư pháp, văn hóa thông tin…

Thông qua nội dung của 2 Đề án nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành vi cho cộng đồng dân cư tạo mọi điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em, tạo việc làm tăng thu nhập góp phần giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn xã.

 

Thu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 41