Tìm kiếm thông tin
Đoàn khảo sát Ban dân vận thị ủy về làm việc với khối dân vận Đảng ủy xã Hương Phong
Ngày cập nhật 30/10/2018

Ngày 26/10/2018 tại Hội trường UBND xã Hương Phong, Đoàn khảo sát Ban dân vận thị ủy về làm việc với khối dân vận Đảng ủy xã Hương Phong.

 

Tại buổi làm việc đoàn khảo sát đã nghe khối dân vận đảng ủy xã Hương Phong báo cáo kế quả thực hiện năm “Dân vận chính quyền” năm 2018. Qua đó, trong năm 2018, Khối Dân vận Đảng ủy xã Hương Phong cùng phối hợp với các ban nghành đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” và triển khai tích cực chủ đề “Năm Dân vận chính quyền” đồng thời tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất chính là phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền 2018” theo tinh thần các chỉ thị, kế hoạch của trung ương, của tỉnh và thị xã; tăng cường thực hiện giám sát phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân; duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin.

Đoàn khảo sát Ban dân vận thị ủy đánh giá cao những kết quả mà khối dân vận Đảng ủy xã Hương Phong đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra một mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình điều hành hoạt động và yêu cầu khối dân vận Đảng ủy xã Hương Phong trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thời qua vừa qua, cần nghiên túc khắc phục một số vấn vấn đề còn tồn tại hạn chế qua đó góp phần đưa nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận chính quyền của địa phương cũng như trên toàn địa bàn thị xã trong thời gian tới./.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.784