Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép và chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý
Ngày cập nhật 09/11/2018

Thực hiện Công văn số 7766/UBND-TN ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép và chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 25/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

 

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường, Công an thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất:

- Tăng cường tổ chức công tác kiểm tra các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông và bãi bồi trên địa bàn các xã, phường; kịp thời tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép theo đúng quy định; đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cố tình lập lại vi phạm cần có giải pháp kiên quyết heo quy định của pháp luật với hình thức xử lý cao nhất.

- Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan bằng nhiều hình thức thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định của nhà nước về quản lý, khai thác khoáng sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

2. Chủ tịch UBND các xã, phường:

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi trái phép không đúng qui định của pháp luật;

- Thành lập, kiện toàn các Tổ tự quản cộng đồng, Tổ giám sát, Tổ quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản nhằm tăng cường sự giám sát phát hiện các trường hợp khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép nhất là các xã, phường dọc tuyến sông Hương, sông Bồ.

- Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thị xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản và lập bến bãi trái phép; thiếu cương quyết trong việc xử lý đối với các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi cát, sỏi trái phép; UBND thị xã sẽ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND các xã phường và không xem xét các danh hiệu thi đua trong năm đối với các địa phương để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 914