Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thu hồi tiền điện cho hộ nghèo thuộc xã Bình Thành
Ngày cập nhật 09/11/2018

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc thu hồi số tiền 506.000 đồng (Năm trăm lẻ sáu nghìn đồng) của UBND xã Bình Thành do kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo đã hết nhiệm vụ chi đến thời điểm 31/12/2017.

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, Chủ tịch UBND xã Bình Thành chịu trách nhiệm nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ số 3949 (Mã đơn vị quan hệ ngân sách số 1067129) của Thanh tra thị xã Hương Trà, tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hương Trà.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 916