Tìm kiếm thông tin
Tình hình thu chi ngân sách 10 tháng đầu năm 2018 và dự ước cả năm 2018
Ngày cập nhật 09/11/2018

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, các xã phường năm 2018. UBND thị xã đã tăng cường công tác điều hành quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn, nên tình hình thực hiện dự toán ngân sách 10 tháng đầu năm và dự ước năm 2018 đạt một số kết quả như sau:

 

- Trong 10 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt 156,512 tỷ đồng, đạt 63,19% dự toán tỉnh giao và 61,94% thị xã phấn đấu, trong đó thu ngoài quốc doanh 29,771 tỷ đồng, đạt 75,56% dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt 19,663 tỷ đồng, đạt 56,18% dự toán tỉnh giao và 49,16% thị xã phấn đấu, thu tại phường, xã đạt 4,402 tỷ đồng đạt 78,61% dự toán, lệ phí trước bạ 11,5 tỷ đồng đạt 83,11% dự toán. Cục Thuế thu trên địa bàn 77,808 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán.

- Dự ước cả năm 2018: Uớc thực hiện 245,45 tỷ đồng, bằng 99% so dự toán tỉnh giao và đạt 97,13 % so chỉ tiêu phấn đấu cả năm. Trong đó thu ngoài quốc doanh 39,4 tỷ đồng, đạt 100 % so với dự toán; thu tiền sử dụng đất 40 tỷ đồng, đạt 121,21 % so với dự toán tỉnh giao và 100% chỉ tiêu phấn đấu; thu thường xuyên tại xã, phường 4 tỷ đồng, đạt 71,43% dự toán; Cục thuế thu trên địa bàn 131 tỷ đồng, bằng 100% dự toán giao./.             

 

Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.809