Tìm kiếm thông tin
Đôn đốc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn
Ngày cập nhật 09/11/2018

UBND thị xã vừa ban hành Công văn số 2653/UBND-TCKH, ngày 08/11/2018 về việc đôn đốc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, cụ thể như sau:

 

1. Yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn về mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và đẩy nhanh tiến độ thu tiền dịch vụ năm 2018 đạt chỉ tiêu được giao.

2. Thực hiện việc thu, nộp giá dịch vụ kịp thời, đúng quy định, nghiêm cấm việc tọa chi giá dịch vụ tại đơn vị.

3. Đối với các xã đang thực hiện thu gom, vận chuyển rác theo mô hình 2, UBND thị xã sẽ cân đối cấp kinh phí thu gom theo dự toán được duyệt, tùy theo điều kiện của địa phương của các đơn vị tự hạch toán và triển khai thực hiện.

UBND thị xã yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện./.

 

Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 1.118