Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ngày 06 tháng 11  năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2620/KH-UBND về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019

 

Để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng tiêu chuẩn quy định và đảm bảo đủ chi tiêu, tiến độ được giao; Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, phường

- Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự xã, phường tiến hành rà soát danh sách thanh niên đã đăng ký NVQS và phối hợp chặt chẽ với Ban Công an xã, Công an phường lựa chọn, lập danh sách dự tuyển đảm bảo chỉ tiêu gọi khám và tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an

- Việc tuyển chọn phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất giữa các lực lượng vũ trang trong công tác tuyển quân

2. BCH Quân sự thị xã

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường thực hiện nghiêm túc Luật NVQS, đồng thời chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các địa phương phối hợp tổ chức thực hiện tốt các bước rà soát, lựa chọn, lập danh sách thanh niên, thực hiện đúng theo quy trình “3 gặp, 4 biết”; gặp gỡ, động viên và quản lý chặt chẽ thanh niên đã được tuyển chọn

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Công an thị xã về danh sách công dân gọi khám tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019 để tránh trường hợp cả 2 lực lượng cùng gọi khám tuyển 1 người

- Quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng Công an tuyển chọn số công dân có trình độ THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thị xã

3. Trung tâm y tế thị xã

Thành lập Hội đồng khám tuyển NVQS năm 2019, sắp xếp, bố trí thời gian khi có lịch khám tuyển

4. Công an thị xã

- Niêm yết công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian, thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cán bộ phụ trách các xã, phường để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an xã, phường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao

- Tiến hành thẩm tra lý lịch, thâm nhập thanh niên dự tuyển theo quy trình “3 gặp, 4 biết”

5. Đối tượng, độ tuổi, tiêu chuẩn tuyển chọn

a. Đối tượng, độ tuổi tuyển chọn

Công dân nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị xã. Độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi

b. Tiêu chuẩn tuyển chọn

- Có lý lịch rõ ràng

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm

- Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an

- Tốt nghiệp trung học phổ thông. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công văn số 3026/H41-H50 ngày 20/10/2017 của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an hướng dẫn việc khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

6. Về chỉ tiêu gọi khám và thời gian thực hiện

a. Phân bổ chỉ tiêu gọi khám

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 trên địa bàn thị xã. Chủ tịch UBND thị xã giao chỉ tiêu gọi khám đối với UBND các xã, phường từ 05 công dân trở lên

Tổng số thanh niên gọi khám trên toàn địa bàn thị xã từ 80 công dân trở lên

b. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 15/11/2018: Hoàn thành việc rà soát, lựa chọn, lập và báo cáo danh sách dự tuyển theo chỉ tiêu đã được phân bổ

- Tổ chức khám sức khỏe (Lịch cụ thể sẽ thong báo sau)

- Tổ chức giao quân trong ngành giao quân năm 2019 của toàn thị xã

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 1.095